SpareBank 1 Nordvest - emisjon og børsnotering

SpareBank 1 Markets AS er tilrettelegger i forbindelse med en emisjon av minimum 916 660 og maksimum 1 142 857 nye egenkapitalbevis i SpareBank 1 Nordvest og notering av bankens egenkapitalbevis på Oslo Børs

Klikk her for prospekt