TARGETEVERYONE AB – EMISJON OG OPPTAK TIL HANDEL PÅ MERKUR MARKETSpareBank 1 Markets er engasjert som tilrettelegger i forbindelse med emisjon og opptak til handel på på Merkur Market.  

Klikk her for mer informasjon.