ARTIKLER

17.01.2018

SpareBank 1 Markets • Investment Banking • Research

SpareBank 1 Markets opplever økt oppdragsmengde og søker derfor etter nye medarbeidere kandidater til følgende avdelinger:

• Investment Banking (selskapsrådgiving)
• Research (analytikere)
18.09.2017

SpareBank 1 Markets og SpareBank 1 SR-Bank inngår tettere samarbeid

SpareBank 1 SR-Banks virksomhet innen kundehandler med aksjer og obligasjoner overdras til SpareBank 1 Markets. Slik sikres bankens kunder innen aksje- og obligasjonsmegling tilgang til Norges ledende analysemiljø.

27.06.2017

Nordic Short Report | 2017 | Week 26

Last short report before summer holiday: no changes in quant portfolio - H&M SI up 40bp
04.05.2017

NORDIC SHORT REPORT | 2017 | WEEK 18

NAS short interest down 201bp last week –repeating last year’s “no SI before summer” pattern?
28.03.2017

Nordic Short report - Week 13 2017

NORDIC SHORT REPORT | 2017 | WEEK 13

Massive FING movement in BUY-SI chart last week

27.02.2017

SpareBank 1 Markets starter med kapitalforvaltning

SpareBank 1 Markets etablerer kapitalforvaltning som eget forretningsområde med utspring i sterke forvaltningsmiljø i Trondheim og Tromsø.

SpareBank 1 Markets kjøper Allegro Kapitalforvaltning i Trondheim og SpareBank 1 Nord-Norge Forvaltning i Tromsø av henholdsvis SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge. De to selskapene fusjoneres og blir spydspiss i SpareBank 1 Markets’ nysatsing på kapitalforvaltning med en samlet forvaltningskapital på nær ti milliarder kroner.

22.02.2017

SpareBank 1 Markets styrker teamet

SpareBank 1 Markets styrker kompetansen og ansetter et tyvetalls erfarne medarbeidere fra Swedbank Norge. Selskapet vil etter ansettelsene komplettere teamet og få nærmere 125 ansatte.

Blant de som nå blir ansatt i SpareBank 1 Markets, er ledende analytikere som Peter Hermanrud, Harald Magnus Andreassen og Pål Ringholm samt Ove Gusevik som er vel kjent i det norske og nordiske corporatemiljøet. Alle nyansatte medarbeidere har solid erfaring innen corporate, analyse, salg og verdipapir.

18.01.2017

Nordic Short Report - week 3 2017

Nordic short report - Week 3 2017 – NAS short interest up 442bp!

Conclusion

Unweighted average Nordic short interest (SI) was flattish last week at 3.8%
• Our quantitative SI trading model indicate 6 buy recommendations among the OBX shares
• Track record since model launch is 66.67% of bets in plus
• … while back testing last 2Y return 60% score of total bets
27.09.2016

Nordic short report - Week 40 2016

NAS short interest down 52bp to 15.8

Conclusion
Unweighted average Nordic short interest (SI) up 11bp WoW to 4.2%

• Our new quantitative SI trading model indicate three buys and one sell among OBX shares
• Energy sector SI remains in low end of two-year band

09.08.2016

Nordic short report - Week 33 2016

NAS SI up 590bp last 2 months and adj. energy sector SI still in low end of 2Y band

Conclusion
Unweighted average Nordic short interest (SI) marginally up (+10bp) to 4.1%

30.06.2016

Nordic short report - Week 27 2016

Energy sector continue downward SI trend and NAS in BUY-SI band

Conclusion
Nordic short interest (SI) down 20bp last week to 4.3%

31.05.2016

Nordic Short Report - Week 23 2016

Nordic short report - Week 23 2016 – NAS short interest down to 3 year low
07.04.2016

Nordic Short Report - Week 15 2016

Nordic short report - Week 15 2016 – NAS and NOD short interest down last month

Conclusion
Nordic short interest (SI) unchanged last week at 5.6%

29.01.2016

Nordic Short Report

Energy sector SI up again 

Nordic short report - Week 4 2016 – Another week with upswing in energy sector SI

Conclusion
Aggregated Nordic short interest (SI) up 16bp last week to 4.7%

07.11.2013

Ukerapport bank 45/2013

Finanstilsynet la i dag frem et utkast til høringsnotat (et stykke igjen til vedtatt altså…) for norske systemkritiske banker. 7 banker vedkjennes æren og avkreves en SIFI buffer på 2%-poeng: DNB, NDA, SRBANK, SMN, Vest, SNN og Sørpluss.
11.08.2014

Norsk KPI august 2014

  • Norsk kjerneinflasjon på 2,6% år/år, mye høyere enn både Norges Banks estimat på 2,15%
  • Sammen med sterke norske makrotall i sommer, styrker dette troen vår om ingen rentekutt fra
    Norges Bank
  • Faktisk mener vi dette øker sannsynligheten for tidligere renteheving enn det Norges Banks
    eksisterende rentebanke tilsier
  • Markedskonsensun for KPI JAE-inflasjonen var 2,0%. Kronen dermed styrket mot EUR med 7øre
    og FRA-rentene litt ut på kurven har steget 7-8bp
18.12.2014

Ukerapport bank 50/2014

Kommentarer: Beste boligrente 2.6% i 2015

Konklusjoner
Rentemarkedet venter at NIBOR (3m) faller fra 1.6% i dag til 1.3% sommeren 2015 og forblir lave ut 2016. Basert på dette forventer vi at norske banker setter ned renten på boliglån tilsvarende 1H15 med effekt fra mai/juni.
09.09.2013

Ukerapport bank 40/2013

Risk OFF er igjen tema i finansmarkedet. Uenighet rundt budsjettforslag i USA med mulig stopp i statsapparatet som konsekvens samt tillitskrise i den sittende italienske regjeringen skaper usikkerhet i markedet.
20.01.2014

Ukerapport bank 3/2014

Utlånsundersøkelsen fra Norges Bank i forrige uke bekrefter at høye utlånsmarginer og en moderat motsyklisk buffer på 1% har inspirert til en økning i marginpresset gjennom fjerde kvartal for utlån til bedrifter og forventninger om økt marginpress på boliglån i første kvartal 2014.
23.04.2015

Ukerapport bank 17/2015

Konklusjoner
Bør banker berges?  Norges Bank oppsummerer regulatoriske utviklingstrekk og konklusjonene er ikke overraskende, men bekreftende: “Banker bør ikke berges. Men bankenes funksjoner må berges. Vi bør ikke berge alle kreditorer. Vi skal ikke berge aksjonærene”.
01.12.2014

Ukerapport bank 49/2014

Kommentarer: 12% på 14%, sier DNB

Konklusjoner
Hovedfokus i forrige uke var DNB’s kapitalmarkedsdag og fortsatt fall i oljeprisen. DNB bekreftet at normaliseringen av utbytte vil starte i 2014 med utbetaling over 25% samt at nytt utbytte-nivå vil være over 50% av overskudd, senest fra 2016. Gitt dagens lave vekst kan DNB betale opp mot 65-70%, slik vi ser det.
13.06.2014

Ukerapport bank 24/2014

Norske banker setter i snitt ned renten på bolglån med 10-15bps i juni. De norske pengemarkedsrentene har i tillegg steget 20bps
hittil i år, noe som vil redusere utlånsmarginen på boliglån ytterligere. I sum venter vi derfor en reduksjon i utlånsmargin for bolig
på 30bps med full effekt fra 3Q.

27.04.2015

Nordic Bank1 1Q15

No surprises in 1Q but lower WACC could lift shares further

Margin pressure to continue

… but other income will compensate. Nordea remains our Swedish favorite

20.11.2014

Ukerapport bank 45/20014

Kommentarer: Skråblikk på 3Q

Konklusjoner
Norske banker leverte generelt sett sterkere 3Q rapporter enn ventet, også drevet av underliggende drift. Lavere boligmarginer ble kompensert av høyere innskuddsmarginer og nettomarginen var relativt flat.
08.09.2014

Ukerapport bank 37/2014

Kommentarer: Utbetalt ROE beste forklaringsmodell på prisingsforskjeller 

Norske bankaksjer har hatt en fin reise så langt i år med lokale banker opp 20% og regionale +10%. Verdsettelsen er imidlertid fortsatt moderate og rabatten mot svenske banker betydelig, til tross for høy lønnsomhet og soliditet.

27.01.2015

Ukerapport bank 5/2015

Kommentarer:
Vi ser på 4Q estimater

Konklusjoner
Europeiske bankaksjer opp 6% i forrige uke på annonsering av kvantitative lettelser fra ECB (kjøper obligasjoner fra stat og bedrift for EUR 60mrd i måneden til september 2016).
12.02.2015

Ukerapport bank 7/2015

Kommentarer: Vi ser på 4Q så langt – ROE høyere og CET 1 lavere

Konklusjoner
Rapporteringssesongen er ferdig for de større bankene og konklusjonen så langt er klar: Sterkere resultater enn ventet for DNB og regionbankene.
20.08.2014

Ukerapport bank 34/2014

Kommentarer: God lønnsomhet for norske banker i 2Q, marginbildet blandet

Konklusjoner
Aksjemarkedet beveger seg i mer positiv retning etter at den politiske usikkerheten i Ukraina er fordøyd. DNB steg 5% i forrige
uke fra en relativ historisk lav verdsettelse mens regiobankene la på seg 2% på sterke kvartalsrapporter.
06.10.2014

Ukerapport bank 41/2014

Kommentarer: Hvor lav kan boligrenten bli?

Konklusjoner
Hvor lav kan boligrenten bli i 2015? Åpenbart et vanskelig spørsmål, men vi gjør et forsøk. Renten på boliglån er hovedsaklig avhengig av NIBOR, fundingkostnad, innskuddsmargin og produktlønnsomhet.
Vi antar at de to første elementene blir relativt uendrede fremover.
27.01.2015

Ukerapport bank 4/2015

Kommentarer:
Bankene venter økte utlånsmarginer mot bedrifter i 1Q15

Konklusjoner
Norske banker venter økte utlånsmarginer mot bedrifter, ifølge Norges Banks utlånsundersøkelse.
08.07.2014

Ukerapport bank 28/2014

Sterkest kredittvekst for husholdningene i Oslo i 2013

Kredittveksten blant husholdningene (les: boliglån) er redusert de siste årene på strengere kapitalkrav og et mer avdempet boligmarkedet.

Mens veksten over de siste 10 årene viser relativt små forskjeller mellom fylkene (alle i intervallet 8-10% p.a.), er
kredittveksten i 2013 mye mer differensiert.

23.04.2015

Ukerapport bank 16/2015

Kommentarer: Høy ROE for nisjebanker i 1Q, lavere marginer på lån til bedrifter i februar

Konklusjoner
Vi venter at nisjebankene (Bank Norwegian, Pareto Bank, yABank og Bank 2) rapporterer en ROE på 23.8% i 1Q med Norwegian i tet på 38%.

25.08.2014

Ukerapport bank 35/2014

Kommentarer: Store forskjeller i driftsinntekter pr årsverk i norske banker

Å måle kostnads- og inntektseffektivitet i norske banker har alltid vært utfordrende. Tilsynelatende store forskjeller kan forklares med variasjon i forretningsområder og kapitalintensitet.
Samtidig er det også åpenbart ulikheter grunnet effektivitet.

10.03.2015

Ukerapport bank 11/2015

Kommentarer:
Rentemarginer i januar – boliglån og bedrift opp

Konklusjoner
Rentemargin på utstående boliglån steg 9bps i januar, til tross for at boligrenten ble satt ned ca 20bps i desember/januar, lavere NIBOR er forklaringen.
20.01.2015

Ukerapport bank 3/2015

Kommentarer:
Bankene venter økte utlånsmarginer mot bedrifter i 1Q15

Konklusjoner
Norske banker venter økte utlånsmarginer mot bedrifter, ifølge Norges Banks utlånsundersøkelse.
23.02.2015

Nordic Banks - 4Q Review

Nordic Banks - 4Q Review - Updated CET1 targets fuel dividend story

Conclusion
Changes post results:
SWED:   Neutral - TP up SEK 10 to SEK 200
SEB:      Neutral - TP down SEK 2 to SEK 98
Handelsbanken: Neutral - TP up SEK 11 to SEK 391
Nordea:  BUY - TP up SEK 15 to SEK 120


25.11.2013

Ukerapport bank 48/2013

Forslaget til ny forskrift om kapitalbuffere muliggjøre kupongstopp for fondsobligasjoner på et høyere nivå i bankenes rene kjerne- kapitaldekning enn vi hadde trodd tidligere.
17.03.2015

Ukerapport bank 12/2015

Kommentarer:   Fallende innskuddsmarginer i januar

Konklusjoner
Marginen på innskudd fra husholdninger falt 14bps i januar og er dermed på -0.59%. Innskuddsrenten ble satt ned første uken i mars, men kombinert med en fallende NIBOR vil det bli krevende å unngå ytterligere fall i innskuddsmarginen fremover.
23.09.2014

Ukerapport bank 39/2014

Kommentarer: Billigere fastrentelån - samme margin

Konklusjoner
Lange renter har falt 30-40bps siden i sommer på svakere vekstutsikter i euro-sonen og rentemarginen på bankenes nye fastrentelån styrket seg dermed i samme periode.
30.06.2014

Ukerapport bank 26/2014

Sterk gjeldsvekst i de yngste husholdningene

Norges Bank la frem Pengepolitisk rapport og råd om motsyklisk buffer i forrige uke. Rådet er unntatt offentlighet inntil Fin.dep fatter sin beslutning.Basert på det offentliggjorte beslutningsgrunnlaget vil vi anta at rådet er uendret buffer på 1%.

11.08.2014

Makro ukerapport - 33/2014

Renteoppgang gjør negative nyheter til…..negative!

Sist uke skrev vi om hvordan vi tror renteoppgang vil påvirke aksjeprisene og andre risikable aktivapriser. Konklusjonen vår var klar: Vi tror
renteoppgang vil gå hånd i hånd med videre aksjeprisoppgang, og mente sist ukenes bekymring rundt renteoppgangen har vært
overdreven.
20.11.2014

Ukerapport bank 46/2016

Bedre rentemargin enn ventet i 3Q, verdsettelse fortsatt moderat

Konklusjon
Den underliggende driften i norske banker var generelt sett bedre enn ventet i tredje kvartal. Rentemarginen styrkes på høyere innskuddsmargin, men den fulle effekten av en kollektiv reduksjon i boligmarginer blir først synlig i første kvartal 2015.
14.08.2015

Ukerapport Bank 33/2015

Kommentarer: Økende mislighold i kinesiske banker.

Misligholdte lån i kinesiske banker steg 11% i 2Q og utgjør nå ca 1.8% av utlån ifølge offentlig statisstikk.
16.10.2014

Ukerapport bank 42/2014

Kommentarer: Filialdøden fortsetter i USA
20.10.2014

Ukerapport bank 43/2014

Kommentarer: 3Q-estimater og kommentarer før rapportene.
12.10.2015

Norwegian Niche Banks 3Q15

Conclusion

New Norwegian peers still in “the blue”

Online retail and mortgage lender Skandiabanken will likely be listed on Oslo Stock Exchange in 4Q but the remaining new peers Autobanken, Monobanken and ebanken are heavily delayed despite attractive underlying story. As the new entrants is still absent we find it likely with a prolonged high margin scenario. Swedish Nordax was listed on the Stockholm exchange the 17th of June at SEK 45 equivalent to P/B=2.9. On our estimates Nordax will deliver a ROE of ~20% in 2015 and we believe the listing shows the repricing potential in the Norwegian niche banks in general.
07.11.2014

Ukerapport bank 44/2014

DNB bygger kapital, raskt

Konklusjoner
Rekyl i bankaksjer i forrige uke drevet av gode 3Q rapporter og et meget sterkt aksjemarked. DNB +10% etter en solid rapport som viste at banken balanserer marginpresset bedre enn ventet (rentenetto +5% q/q) samt at en ren kjernekapitaldekning på 12.6% tilsier at normalisering av utbytte rykker nærmere.
12.10.2015

Norwegian niche banks 2Q15

Growth story better-than-expected 

Niche banks - 2Q 2015 Review - ROE to new peaks and continued growth in 2Q

Conclusion
More M&A likely but few signs of increased competition in margins yet
98% of yA Banks shareholders approved the sale to Swedish Resurs bank at the extraordinary general meeting on August 11th. Hence shareholders are expected to receive a NOK 55 liquidation dividend in October/November. On our post 2Q 15e estimates the offer imply a P/B of 3.0 and a P/E of 10. We view the offer as decent but our new post 2Q TP is NOK 70 indicate, although very theoretical now post acquisition, further upside. The “super profit” seen in the consumer segment will lure several new niche banks into entering the market but limited – if any - margin pressure is visible in the 2Q figures

02.02.2015

Ukerapport bank 6/2015

Kommentarer: Vi ser på valutalån i sveitserfranc

Konklusjoner
Norske husholdninger har valutalån for ca NOK 19mrd i norske banker hvorav ca 80% er i sveitserfranc.
15.08.2014

Ukerapport bank 33/2014

Kommentarer: Bail-out i BES (fondsobligasjoner skrives ned), kjøpsmulighet i DNB

08.12.2015

Norwegian Niche Banks 3Q 2015 Review

Norwegian niche banks - 3Q 2015 Review - Healthy top-line growth in 3Q

Conclusion
Healthy top-line growth in 3Q and we hike 16e avg. EPS +7.3% as niche banks continue to benefit from underlying growth and drop in deposit rates. We reiterate buy recommendation on all niche banks after 3Q15.
• Bank Norwegian (BUY, NOK 62)
• Pareto Bank (BUY, NOK 42)
• yA Bank (BUY, NOK 70)
• Bank 2 (BUY, NOK 5.50)

06.01.2015

Ukerapport bank 1/2015

Kommentarer: Rom for å kutte boligrenten 60bps i 2015 uten marginfall
14.10.2013

Ukerapport bank 41/2013

Finansdepartementet offentliggjorde Forskrift om motsyklisk buffer på fredag i forrige uke, noe tidligere enn ventet.
02.03.2015

Ukerapport bank 9/2015

Kommentarer: Vi ser på utbyttestatistikk i norske banker

Konklusjoner
Utsikter til spesielt lave renter på ubestemt tid med påfølgende negative realrenter etter skatt fortsetter å understøtte
utbytteaksjer.
12.01.2015

Ukerapport bank 2/2015

Kommentarer:

Vi ser på tapsabsorberende evne + tvangsemisjon i Santander
13.09.2013

Ukerapport bank 42/2013

Finansdepartementet offentliggjorde i dag sitt forslag til nytt gulv for risikovekter på boliglån. Ved justering av LGD vil gulvet tilsvare en minimums risiko vekt på ca 20%, men annonserte fremtidige justeringer av sannsynlighet for mislighold (PD) vil øke dette med omtrent 3%-poeng  basert på våre estimater
25.11.2014

Ukerapport bank 48/2014

Kommentarer: CMD, TLAC og LR i fokus

Konklusjoner
Hovedfokus denne uken (torsdag) er kapitalmarkedsdagen (CMD) til DNB hvor bankens målsetninger for de neste årene presenteres. Vi tror ROE mål “over 12%” fra 2012/13 blir gjenntatt, men på økte kapitalkrav og lavere renter
i perioden er det reellt sett en økning.
18.09.2014

Ukerapport bank 38/2014

Kommentarer: Rentemargin norske banker moderat internajsonalt.  NDA ute med AT1


Konklusjoner
Rentemarginen for norske banker er betydelig opp fra lave nivåer i 2012 og har bidratt til økt lønnsomhet for sektoren. Dagens marginnivå i seg selv er imidlertid ikke høyt i en internasjonal sammeneheng, marginnivået
for norske banker i sum er på nivå med eller lavere enn i andre vestlige land.