Makro ukerapport - 33/2014

Renteoppgang gjør negative nyheter til…..negative!

Sist uke skrev vi om hvordan vi tror renteoppgang vil påvirke aksjeprisene og andre risikable aktivapriser. Konklusjonen vår var klar: Vi tror
renteoppgang vil gå hånd i hånd med videre aksjeprisoppgang, og mente sist ukenes bekymring rundt renteoppgangen har vært
overdreven.


Les hele rapporten her pdf

Andre nyheter