Ukerapport bank 45/20014

Kommentarer: Skråblikk på 3Q

Konklusjoner
Norske banker leverte generelt sett sterkere 3Q rapporter enn ventet, også drevet av underliggende drift. Lavere boligmarginer ble kompensert av høyere innskuddsmarginer og nettomarginen var relativt flat.

De fulle effektene av de kollektive rentenedsettelsene på boliglån får imidlertid ikke full effekt før i første kvartal 2015 (vi derfor tror fortsatt nettomarginen skal noe ned). Bankenes fokus på driftskostnader styrkes (MING) og de best kapitaliserte åpner for økte utbytter NONG). Finanstilsynet er igjen bekymret over at husholdningenes gjeld vokser raskere enn inntektene. Utviklingen gjør enkeltgrupper mer sårbare for fremtidige renteøkninger. Baltzersen fremhever at bankene må være forberedt på å møte økte bufferkrav om ubalansene i husholdningenes gjeld og boligmarkedet bygger seg videre opp. Vi tror motsyklisk buffer holdes på 1% mot 2016, men at denne kan økes på sikt om boligprisene fortsetter den sterke utviklingen (alternativt økte Pillar 2 krav eller strengere lånevilkår).Etter rekylen handler DNB i øver del av P/E intervallet den har handlet i siste to år, men sannsynligheten for å bryte ut av handelsmønsteret har økt på normalsierte utbytter. Regionale norske banker fremstår i dag som moderat priset på P/B 0.91(2014 bok) og P/E 8.6 på 2015E.

Kommentarer
1. Kursutvikling i 2014: Regionale sparebanker +12%, lokale +27% mot Oslo Børs 8% og DNB +15%.
2. Aktuelt fremmedkapital: Benchmark kystbanker fondsobligasjon +300bps, ansvarlig +150bps, senior +49bps og OMF +19bps.
3. Aktuelt makro: Kjerneinflasjon på 2.5% i oktober er høyere enn ventet, men vi tror fortsatt Norges Bank kutter rentebanen i desember.
4. Prisingssyklus: Basert på 2014 boken er regionbankene priset til P/B 0.91 og lokalbankene til P/B 0.73.
5. Ukegraf: skråblikk på 3Q.

Full rapport 45/2014

Andre nyheter