Ukerapport bank 1/2015

Kommentarer: Rom for å kutte boligrenten 60bps i 2015 uten marginfall

Konklusjoner
I den ellers fredelige romjulen kunne media fortelle om den pågående rentekrigen mellom større norske banker. Krig, blodige saker altså. Slik vi ser det setter bankene ned renten tilsvarende fallet i korte renter de siste månedene (-25bps) og opprettholder dermed netto rentemargin etter justeringer. Rente på boliglån settes ned inntil 40bps (i gjennomsnitt kanskje 25bps) og innskudd reduseres inntil 60bps (i snitt 35bps?). Markedet venter korte renter på 1.0% sommeren 2015, det er dermed rom for å sette ned boligrenten totalt ca 60bps uten å redusere utlånsmarginen nevneverdig, innskudd vil selfølgelig settes ned mer. Finanstilsynet foreslo motsyklisk buffer på 1.5% i desember, men Fin.Dep holdt på 1.0%. Oljeprisen fortsatte å falle de siste to ukene av 2014, men norske banker kunne vise et hyggelig nyttårsrally etter nedgang tidligere i måneden.
Den generelle usikkerheten i markedet har økt etter annonsering av nyvalg i Hellas. Et nytt politisk regime vil skape friksjoner mot EU og IMF og landet har kun penger til å betale renter og avdrag ut februar måned. DNB handler i nedre del av P/E båndet og risk/reward virker relativt god, om vi skal tro på det historiske handelsmønsteret. Regionale norske banker har vist større oppgang enn DNB mot slutten av året og rabatten er noe redusert. Bankene fremstår dog fortsatt som moderat priset på P/B 0.89 (2014 bok) og P/E 8.4 på 2015E. Lokale banker er fjorårets vinnere (+27%) og handles på P/B 0.74 og P/E 8.7X våre 2015E.

Kommentarer
1. Kursutvikling i 2014: Regionale sparebanker +9%, lokale +27% mot Oslo Børs 6% og DNB +4%.
2. Aktuelt fremmedkapital: Benchmark kystbanker fondsobligasjon +310bps, ansvarlig +160bps, senior +60bps og OMF +20bps.
3. Aktuelt makro: Finanstilsynet anbefaler motsyklisk buffer på 1.5% på oppgang i boligpriser og husholdningenes gjeld. Finansdepartementet viderefører 1.0% (samme som råd fra Norges Bank).
4. Prisingssyklus: Basert på 2014 boken er regionbankene priset til P/B 0.89 og lokalbankene til P/B 0.74.
5. Ukegraf: Rom for å kutte boligrenten 60bps i 2015 uten marginfall.

Full rapport 1/2015

Andre nyheter