Ukerapport bank 11/2015

Kommentarer:
Rentemarginer i januar – boliglån og bedrift opp

Konklusjoner
Rentemargin på utstående boliglån steg 9bps i januar, til tross for at boligrenten ble satt ned ca 20bps i desember/januar, lavere NIBOR er forklaringen.

Margin på nye lån er imidlertid svakere og faller 13bps. Mulig er det bare overføring av Akademikerne til Danske Bank, men om fallet fortsetter i februar vil konkuransen bite også i den store utestående boken. Renten ble satt ned ytterligere 30-40bps i forrige uke, med flatere NIBOR pt eroderer dette margin, men FRA-markedet lover at NIBOR skal ned 40bps til så det redder nok dagen. Margin på både nye og gamle lån til bedrifter steg i januar, muligens en trist effekt av at utsiktene for moderlandet svekkes, noe som regionalt nettverk bekrefter med fallende vekstforventninger. Finansdepartementet er bekymret over stigende boligpriser og ber Tilsynet komme med forslag til tiltak innen 16/3 (før rentemøte). Vi venter høyere egenkapitalandel og mindre avdragsfrihet. Vi tror ikke økt motsyklisk buffer er aktuelt i denne sammenheng, men Tilsynet vil nok foreslå 1.5% ved neste anledning også. Utbyttesesongen står foran oss og sementering av lavere renteforventinger bidrar til kursoppgang for bankaksjer. I snitt er direkteavkastningen lik både for lokale, regionale og svenske banker på 4.7%, men husk at utbyttegraden er 70% for svenske og ca 30% for norske banker. Regionale banker fortsatt som moderat priset på P/B 0.91 og P/E 8.9 på 2015E. Lokale banker handles på P/B 0.79 og P/E 9.4X våre 2015E.

Kommentarer
1. Ukegraf: Rentemarginer I januar – boliglån og bedrift opp.
2. Aktuelt makro: Regionalt nettverk melder om lavere vekstutsikter.
3. Kursutvikling i 2015: Regionale sparebanker +6%, lokale +9% mot Oslo Børs 7% og DNB +14%.
4. Kredittspreader bank*: Kystbanker fondsobligasjon +331bps, ansvarlig +174bps, senior +55bps og OMF +20bps.
5. Prisingssyklus: Basert på 2015 boken er regionbankene priset til P/B 0.90 og lokalbankene til P/B 0.78.

FULL RAPPORT

Andre nyheter