Ukerapport bank 12/2015

Kommentarer:   Fallende innskuddsmarginer i januar

Konklusjoner
Marginen på innskudd fra husholdninger falt 14bps i januar og er dermed på -0.59%. Innskuddsrenten ble satt ned første uken i mars, men kombinert med en fallende NIBOR vil det bli krevende å unngå ytterligere fall i innskuddsmarginen fremover.

På den positive siden har boligmarginen holdt seg bra hittil. Finanstilsynet ber mindre banker revurdere IRB-søknader, erfaringsmessig er det “meget krevende for mindre banker å tilpasse seg kravene for å få IRB tillatelse”. I skrivende stund har Tilsynet ikke svart på Finansdepartementets ønske om tiltak som stopper prisvekst på boliger – vi venter grep som reduserer låntagers kredittilgang: Lavere gearing og økt amortisering. På sikt kan motsyklisk buffer økes om prisoppgangen fortsetter, men vi tror ikke på dette virkemidelet nå. SSB nedjusterer anslag på oljeinvesteringer ytterligere og ser NBP vekst på 1.1% for 2015. Vi nedgraderte DNB fra Kjøp til Nøytral i forrige uke, ikke fordi aksjen er dyr (det er den ikke), men fordi utfallsrommet er merbalansert nå enn tidligere gitt at aksjen handler høyt i egen trading range siste 2 år samt at oljeprisen faller tilbake.
Utbyttesesongen står foran oss og sementering av lavere renteforventinger bidrar til kursoppgang for bankaksjer. I snitt er direkteavkastningen lik både for lokale, regionale og svenske banker på ca 4.7%, men husk at utbyttegraden er 70% for svenske og ca 30% for norske banker. Regionale banker fortsatt som moderat priset på P/B 0.92 og P/E 9.1 på 2015E. Lokale banker handles på P/B 0.79 og P/E 9.6X våre 2015E.

Kommentarer
1. Ukegraf: Lavere innskuddsmarginer for husholdningene i januar.
2. Aktuelt makro: SSB nedreviderer anslag på oljeinvesteringer ytterligere.
3. Kursutvikling i 2015: Regionale sparebanker +8%, lokale +11% mot Oslo Børs 6% og DNB +17%.
4. Kredittspreader bank*: Kystbanker fondsobligasjon +328bps, ansvarlig +174bps, senior +55bps og OMF +20bps.                                  
5. Prisingssyklus: Basert på 2015 boken er regionbankene priset til P/B 0.92 og lokalbankene til P/B 0.79.

*Kredittspreader fra Nordic Bond Pricing (indikative omsetninger forrige uke. Alle priser nivå 2 banker)

FULL RAPPORT 

Andre nyheter