Ukerapport bank 16/2015

Kommentarer: Høy ROE for nisjebanker i 1Q, lavere marginer på lån til bedrifter i februar

Konklusjoner
Vi venter at nisjebankene (Bank Norwegian, Pareto Bank, yABank og Bank 2) rapporterer en ROE på 23.8% i 1Q med Norwegian i tet på 38%.

Rentemarginene er stabilt høye og tapene moderate gitt nivå på marginer.
I bedriftsmarkedet generelt sett falt utlånsmarginen i februar med 15bps på eksisterende lån og det dobbelte på nye lån – dataserien er noe volatil, men understøtter anekdotisk informasjon om at marginpresset er tiltagende. Margin på nye boliglån faller også etter rentenedsettelse og det samme skjer for gamle lån i mars, men fallende NIBOR i 2Q vil motvirke dette over tid. Innskuddsmarginene er fortsatt for lave og må opp for å motvirke lavere utlånsmarginer. Tilsynet rapporterer økende svindel av betalingskort i 2014,men tapene er meget lave gitt transaksjonsvolumet. Utgang i NOK/EUR basisswap bidrar til økte norske kredittpremier, OMF spread ut 7bps i mars til 30bps (DNB og Nordea Boligkreditt 26bps). Fortsatt positiv kurstuvikling for bank med DNB opp 4% i forrige uke på økt fokus på utbytte og noe høyere oljepris. Reprisingen bidrar til oppgang for sparebankene også, men sektoren lagger og rabatten er ut i 2015 under ett. Regionale banker fortsatt som moderat priset på P/B 0.92 og P/E 9.0 på 2015E. Lokale banker handles på P/B 0.76 og P/E 9.4X våre 2015E.

Kommentarer
1. Ukegrafer: Høy ROE i nisjebankene i 1Q, lavere marginer på lån til bedrifter i februar. OMF spread ut.
2. Aktuelt makro: Industriproduksjonen faller videre i Norge i februar.
3. Kursutvikling i 2015: Regionale sparebanker +13%, lokale +13% mot Oslo Børs 14% og DNB +24%.
4. Kredittspreader bank*: Kystbanker fondsobligasjon +328bps, ansvarlig +172bps, senior +58bps og OMF +30bps.
5. Prisingssyklus: Basert på 2015 boken er regionbankene priset til P/B 0.92 og lokalbankene til P/B 0.76.

*Kredittspreader fra Nordic Bond Pricing (indikative omsetninger forrige uke. Alle priser nivå 2 banker)


FULL RAPPORT

Andre nyheter