Ukerapport bank 17/2015

Konklusjoner
Bør banker berges?  Norges Bank oppsummerer regulatoriske utviklingstrekk og konklusjonene er ikke overraskende, men bekreftende: “Banker bør ikke berges. Men bankenes funksjoner må berges. Vi bør ikke berge alle kreditorer. Vi skal ikke berge aksjonærene”.

Ny finansforetakslov er endelig vedtatt og trer i kraft 1/1/16. Loven medfører konsolideringsplikt av eierandeler i finansforetak som del av samarbeidende gruppe uavhengig av størrelse. Det er innrømmet overgangsregel slik at man slipper
konsolidering for eierskap under 10% før 31.12.2017. Det erogså foreslått mulighet for å gi unntak fra krav om konsolidering for eierandeler i andre foretak enn kredittforetak. Krav til konsolidering av boligkredittforetak etter 2017 (typisk for Samspar og Eika-banker) gir en isolert negativ effekt på ren kjernekapitaldekning (1-2%-poeng), men denne effekten vil allerede være reflektert i 2018 under utfasing av overgangsreglene for endret beregningsforskrift. Med noen mulige individuelle unntakt ser vi derfor begrensede effekter av ny finansforetakslov for bankenes kapitalisering når denne innføres i 2017/18. Vi venter stabile 1Q rapporter for norske banker, men ser mulighetene for økt marginpress i 2Q. Regionale banker fortsatt som moderat priset på P/B 0.93 og P/E 9.1 på 2015E.  Lokale banker handles på P/B 0.77 og P/E 9.1X våre 2015E.

Kommentarer
1. Ukegrafer: Bør banker berges? 1Q estimater norske banker.
2. Aktuelt makro: Svakere vekst i Kina i 1Q.
3. Kursutvikling i 2015: Regionale sparebanker +14%, lokale +14%mot Oslo Børs 13% og DNB +24%.
4. Kredittspreader bank*: Kystbanker fondsobligasjon +327bps, ansvarlig +171bps, senior +57bps og OMF +29bps.
5. Prisingssyklus: Basert på 2015 boken er regionbankene priset til P/B 0.93 og lokalbankene til P/B 0.77.

*Kredittspreader fra Nordic Bond Pricing (indikative omsetninger forrige uke. Alle priser nivå 2 banker)FULL RAPPORT

Andre nyheter