Ukerapport bank 2/2015

Kommentarer:

Vi ser på tapsabsorberende evne + tvangsemisjon i Santander

Konklusjoner
De siste 6 årene har vi ventet forgjeves på større emisjoner i spanske banker. Etter at den øverste tilsynsmyndigheten for bankene i euro-sonen i november ble flyttet fra nasjonale organer til den europeiske sentralbanken ECB ser ventetiden ut til å være over. ECB har ikke kastet bort tiden og brukt de to siste månedene til å hviske sine ønsker om kapitalisering i ørene til de 130 største bankene i Europa. Med en CET 1 på magre 8.7% er Banco Santander tynt kapitalisert i alles øyne, også ECB, og med dette bakteppet gjennomførte Santander en rettet emisjon på EUR 7.5mrd (CET 1 + 140bps) i forrige uke, tilsvarende 9.9% av eksisterende EK. Med “styrket” kapitalsiering i Santander kan andre banker med svak CET 1 som BNP, Deutsche, Commerzbank bl.a. føle seg kallet av markedet – og ECB. Norske banker, og spesielt DNB, får juling av lavere oljepris om dagen. Vi ser attapsabsorberende evne er betydelig styrket for DNB, som kan tåle tap opp til 2.1% av utlån for vi ser røde tall på bunnlinjen.
Aksjen handler under historisk trading intervall etter ytterligere fall i oljeprisen. Regionale banker fremstår fortsatt som moderat priset på P/B 0.87 (2014 bok) og P/E 8.4 på 2015E. Lokale banker handles på P/B 0.74 og P/E 8.6X våre 2015E.

Kommentarer
1. Kursutvikling i 2015: Regionale sparebanker -3%, lokale +0% mot Oslo Børs 0% og DNB -10%.
2. Aktuelt fremmedkapital: Benchmark kystbanker fondsobligasjon +310bps, ansvarlig +160bps, senior +60bps og OMF +20bps.
3. Aktuelt makro: Kredittveksten for norske husholdninger faller 0.2% i november til 6.3%
4. Prisingssyklus: Basert på 2014 boken er regionbankene priset til P/B 0.87 og lokalbankene til P/B 0.74.
5. Ukegraf: Vi ser på tapsabsorberende evne.


Full rapport 2/2015

Andre nyheter