Ukerapport bank 24/2014

Norske banker setter i snitt ned renten på bolglån med 10-15bps i juni. De norske pengemarkedsrentene har i tillegg steget 20bps
hittil i år, noe som vil redusere utlånsmarginen på boliglån ytterligere. I sum venter vi derfor en reduksjon i utlånsmargin for bolig
på 30bps med full effekt fra 3Q.

Konklusjoner
Norske banker setter i snitt ned renten på bolglån med 10-15bps i juni. De norske pengemarkedsrentene har i tillegg steget 20bps hittil i år, noe som vil redusere utlånsmarginen på boliglån ytterligere. I sum venter vi derfor en reduksjon i utlånsmargin for bolig på 30bps med full effekt fra 3Q. En bedring i innskuddsmargin og lavere fundingkostnad vil delvis kompensere fallet, men ikke fullt ut – fokuset på å redusere produksjonskostnaden i privatmarkedet vil dermed fortsette og tilta. Risikopremiene i kredittmarkedet fortsetter å falle i forrige uke. Kredittveksten for norske husholdninger falt fra 6.9% i mars til 6.8% i april. ECB kuttet innskuddsrenten i sentralbanken fra 0% til -0.1% for å stimulere økt utlån i euro-sonen og motkjempe de delatoriske kreftene i økonomien. Sammen med positive makrotall har rentekuttet stimulert et positivt aksjemarked. Rally i DNB fortsetter med en oppgang på +4% i forrige uke alene. Verdsettelsen av banken er opp fra historisk lave nivåer mot svenske banker, men rabatten er faktisk fortsatt høyere enn den var gjennom 2013 (-24% i dag mot -15% i snitt i 2013). DNB har mer enn hentet igjen den svake utviklingen mot regionbankene og rabatten i sistnevnte har økt. Vi tror en høyere prising av både svenske banker og DNB vil stimulere til bedre prising av sparebankene også, spesielt i lys av en betydelig reduksjon i emisjonsrisiko. Sektoren er i dag priset på P/B 0.87 (2014 bok) og P/E 8.0 på 2015E.

FULL RESEARCH REPORT

Andre nyheter