Ukerapport bank 28/2014

Sterkest kredittvekst for husholdningene i Oslo i 2013

Kredittveksten blant husholdningene (les: boliglån) er redusert de siste årene på strengere kapitalkrav og et mer avdempet boligmarkedet.

Mens veksten over de siste 10 årene viser relativt små forskjeller mellom fylkene (alle i intervallet 8-10% p.a.), er
kredittveksten i 2013 mye mer differensiert.

Konklusjoner
Kredittveksten blant husholdningene (les: boliglån) er redusert de siste årene på strengere kapitalkrav og et mer avdempet boligmarkedet. Mens veksten over de siste 10 årene viser relativt små forskjeller mellom fylkene (alle i intervallet 8-10% p.a.), er kredittveksten i 2013 mye mer differensiert. Veksten er fortsatt sterkest i Oslo med 9.7% og nedgangen fra snittveksten er meget beskjeden (tilflytting forklarer mye?). I andre fylker som Nordland og Hedmark tilsvarer nedgangen i kredittvekst fra historisk snitt omtrent en halvering til nivåer under 4% i fjor. Skandiabanken setter ned renten på boliglån og innskudd med ytterligere 15bps for alle kunder fra 2.september, banken er en liten spiller (2% markedsandel), men bekrefter at marginene på boliglån vil fall ytterligere fremover og inn i 2015. På den positive siden er marginbildet på innskudd historisk lavt og vil også bedres. Rally i DNB (+4.5%) i forrige uke etter dipp uken før, europeisk bank også sterk. Kredittspreadene for nordiske banker videre inn i CDS-markedet. Regionale norske banker fremstår i dag som moderat priset på P/B 0.87 (2014 bok) og P/E 7.9 på 2015E.

Pdf 28/2014

Andre nyheter