Ukerapport bank 3/2014

Utlånsundersøkelsen fra Norges Bank i forrige uke bekrefter at høye utlånsmarginer og en moderat motsyklisk buffer på 1% har inspirert til en økning i marginpresset gjennom fjerde kvartal for utlån til bedrifter og forventninger om økt marginpress på boliglån i første kvartal 2014.

Indeksverdiene tilsier at det er relativt få banker som melder om dette, men utviklingen er verdt å følge med på. Vi venter marginer på dagens nivå fremover inntil oppkapitaliseringsfasen av norske banker er over i 2016. EU kommisjonen uttaler at EBAs forslag om at OMF blir Nivå 2 eiendel i LCR ikke nødvendigvis blir fasiten når det endelige forslaget legges frem til sommeren og at Kommisjonen vil ta hensyn til “spesielle forhold i banksystemet og markedet”. Slaget om OMF går videre, stay tuned! Vi nedjusterer vår benchmark for senior med 6bps til 72bps (NDA 5år). Verdsettelsen av de norske regionbankene fremstår som moderat på P/B 0.91 (2014) og vi ser en sannsynlig kursoppgang på 10-20% i år. Sektoren er priset på P/E 7.5 – 9.1X selv etter eventuelle emisjoner som ville økt CET 1 med 1%-poeng.

FULL RESEARCH REPORT

Andre nyheter