Ukerapport bank 3/2015

Kommentarer:
Bankene venter økte utlånsmarginer mot bedrifter i 1Q15

Konklusjoner
Norske banker venter økte utlånsmarginer mot bedrifter, ifølge Norges Banks utlånsundersøkelse.

Dette høres rimelig ut,lønnsomheten i lån til bedrifter er generelt sett for lav (ROE < 10%) og kredittrisikoen er økt på lavere oljepris. I tillegg er konkurransen fra high yield markedet betydelig redusert.
I samme undersøkelse sier bankene at de venter lavere marginer på boliglån i 1Q15. Dette tror vi ikke stemmer. Lavere boligrenter, ja (-70bps), men ikke lavere marginer da korte renter faller like mye som renten settes ned. Baselkomiteen foreslår revidering av standardmodellen (som de fleste banker unntatt de ca 10 største følger) som vil gjøre dagens statiske risikovekter mer risikosensitive mot låntagers gjeldsgrad. Vi er usikre på nettoeffekten for norske banker rent kapitalmessig, men forslaget medfører utvilsomt at utlånsmarginen for låntagere med høy gjeldsgrad skal mye opp og låntagere med liten gearing skal betale mindre. En riktigere kredittprising. Forslaget er på høring frem til mars, implementering usikker (blir sikkert utsettelser her også). ECB stemmer om kvantitative lettelser torsdag denne uken, hvor stort blir programmet (EUR 700mrd – 1 000mrd estimert) og hvilke papirer kan kjøpes. Valg i Hellas på søndag, de trenger ytterligere finansiering av statsobligasjoner fremover. Regionale banker fremstår fortsatt som moderat priset på P/B 0.87 (2014 bok) og P/E 8.5 på 2015E. Lokale banker handles på P/B 0.74 og P/E 8.3X våre 2015E.

Kommentarer
1. Kursutvikling i 2015: Regionale sparebanker -4%, lokale +0% mot Oslo Børs 1% og DNB -5%.
2. Aktuelt fremmedkapital: Benchmark kystbanker fondsobligasjon +310bps, ansvarlig +160bps, senior +60bps og OMF +20bps.
3. Aktuelt makro: Lange renter fortsetter å falle, 5-åringen ned 2.2% i 2014 og 0.2% i januar i år, gåt nå på 1.25%.
4. Prisingssyklus: Basert på 2014 boken er regionbankene priset til P/B 0.87 og lokalbankene til P/B 0.74.
5. Ukegraf: Bankene venter økte utlånsmarginer mot bedriftene i 1Q15.


Full rapport 3/2015

Andre nyheter