Ukerapport bank 33/2014

Kommentarer: Bail-out i BES (fondsobligasjoner skrives ned), kjøpsmulighet i DNB

Konklusjoner
Aksjemarkedet faller tilbake og kreditt spreader marginalt ut på økt politisk risiko. En oppskalering av frontene mellom Russland ogUkraina/EU/USA truer den økonomiske veksten i euro-sonen på et dårlig tidspunkt: Veksten er skjør og flere av de større landenemelder om fallende industriproduksjon og økende deflasjonsfare. ECB vurderer kvantitative lettelser for å stimulere bankenesutlånsvekst. Vi ser kjøpsmulighet i DNB som handler lavt i sitt historiske prisingsbånd. Portugal annonserer en hybrid-lignende bailout/in på €5mrd i Banco Espirito Santo (BES): Friske eiendeler samt innskudd og senior gjeld overførers til nyopprettet bank (ingen tap for investorer), mens aksjonærer og fondsobligasjoner (€ 1mrd) blir liggende igjen i gammel bank med råtne eiendeler og vil ta store tap (ikke kvantifisert enda for fonds bonds, men høyt). Under det nye krisehåndteringsdirektivet fra januar 2016 ville også senior måtte ta tap i en tilsvarende hendelse. 2Q resultater fra norske banker på linje med eller rett under våre estimater så langt, rentenetto sidelengs fra første kvartal. Regionale norske banker fremstår i dag som moderat priset på P/B 0.85 (2014 bok) og P/E 8.0på 2015E.

Kommentarer
1. Kursutvikling i 2014: Regionale sparebanker +3%, lokale +13% mot Oslo Børs 9% og DNB +1%.
2. Aktuelt egenkapital: Markedets implisitte avkastningskrav til egenkapitalen er omtrent 7-14%.
3. Aktuelt fremmedkapital: Benchmark kystbanker fondsobligasjon +325bps, ansvarlig +150bps, senior +50ps og OMF +26bps.
4. Aktuelt makro: Lyse utsikter for amerikansk økonomi, null-vekst i den skjøre euro-sonen.
5. Prisingssyklus: Basert på 2014 boken er regionbankene priset til P/B 0.85 og lokalbankene til P/B 0.65.
6. Ukegraf: Bail-out i Banco Espirito Santo gir tap for fondsobligasjoner, senior og innskudd går fri.


PDF 33/2014

Andre nyheter