Ukerapport Bank 33/2015

Kommentarer: Økende mislighold i kinesiske banker.

Misligholdte lån i kinesiske banker steg 11% i 2Q og utgjør nå ca 1.8% av utlån ifølge offentlig statisstikk.

Konklusjoner
Misligholdte lån i kinesiske banker steg 11% i 2Q og utgjør nå ca 1.8% av utlån ifølge offentlig statisstikk. Det reelle tallet er nok betraktelig høyere og vil fortsette å stige ettersom den gjeldsdrevne investeringsboomen ebber ut. En råvarenasjon som Norge slipper heller ikke helt unna: Industriproduksjonen falt mer enn ventet i juni (-3.7%), ikke overraskende er det oljerelaterte næringer som bidrar negativt. Vi tror det blir verre før det blir bedre. Tapene i norske banker blir dermed moderate i 2015, men vil åpenbart stige i 2016. Empiri: I perioder med svak økonomisk BNP-vekst (+1% i 2015?) ser vi sjelden Pris/Bok over 1.3 for DNB (vi sier: Nøytral). Kredittveksten for husholdningene tilnærmet uendret i juni på +6.5%. Sparebanken Møre melder solid 2Q med 11% ROE, men vi merker oss også at rentemarginen faller noe videre i kvartalet.

Vi venter tilfredsstillende 2Q rapporter fra regionbankene denne uken, med CET 1 kravet opp 1%-poeng i 2Q15 (til 12%) og ytterligere 1.5% i 2Q16 (13.5%) tilter fokuset ytterligere mot kapitalisering. Regionale banker fortsatt som moderat priset på P/B 0.88 og P/E 8.7 på 2015E. Lokale banker handles på P/B 0.78 og P/E 9.5 på våre 2015E.

Kommentarer
1. Ukegrafer: Solid fra Sparebanken Møre, men svekket kredittkvalitet i kinesiske banker.
2. Aktuelt makro: Industriproduksjonen faller videre i juni (-3.7%).
3. Kursutvikling i 2015: Regionale sparebanker +9%, lokale +15% mot Oslo Børs 10% og DNB +21%.
4. Kredittspreader bank*: Kystbanker fondsobligasjon +318bps, ansvarlig +156bps, senior +65bps og OMF +31bps.
5. Prisingssyklus: Basert på 2015 boken er regionbankene priset til P/B 0.88 og lokalbankene til P/B 0.78.

Andre nyheter