Ukerapport bank 34/2014

Kommentarer: God lønnsomhet for norske banker i 2Q, marginbildet blandet

Konklusjoner
Aksjemarkedet beveger seg i mer positiv retning etter at den politiske usikkerheten i Ukraina er fordøyd. DNB steg 5% i forrige
uke fra en relativ historisk lav verdsettelse mens regiobankene la på seg 2% på sterke kvartalsrapporter.

Lønnsomheten i norske banker er gjennomgående god i andre kvartal fra underliggende drift, lave tap og sterkt resultat i eierinteresser (SB1 Gruppen).
Marginbildet er mer blandet, med svak oppgang i rentenetto i kroner for DNB, sideveis for regiobankene og marginalt ned for de lokale.
Ytterligere marginpress i tredje kvartal vil forsterke kostnadsfokuset, vi tror de fleste bør ha en ambisjon om flate kostnader de neste årene
for å opprettholde inntjeningen. Utstedelsesaktiviteten for ansvarlige lån og fondsobligasjoner har tiltatt i juni/juli og vi har justert våre benchmarks
noe ned. I makro fremstår veksten i eurosonen som skjør (nullvekst i 2Q), men utviklingen i USA er positiv.
Regionale norske banker fremstår i dag som moderat priset på P/B 0.86 (2014 bok) og P/E 8.0 på 2015E.

Kommentarer
1. Kursutvikling i 2014: Regionale sparebanker +5%, lokale +14% mot Oslo Børs 10% og DNB +5%.
2. Aktuelt egenkapital: Markedets implisitte avkastningskrav til egenkapitalen er omtrent 7-14%.
3. Aktuelt fremmedkapital: Benchmark kystbanker fondsobligasjon +315bps, ansvarlig +145bps, senior +49bps og OMF +24bps.
4. Aktuelt makro: Nullvekst for eurosonen i andre kvartal.
5. Prisingssyklus: Basert på 2014 boken er regionbankene priset til P/B 0.86 og lokalbankene til P/B 0.66.
6. Ukegraf: God lønnsomhet for norske banker i 2Q, marginbildet blandet.


PDF 34_2014

Andre nyheter