Ukerapport bank 39/2014

Kommentarer: Billigere fastrentelån - samme margin

Konklusjoner
Lange renter har falt 30-40bps siden i sommer på svakere vekstutsikter i euro-sonen og rentemarginen på bankenes nye fastrentelån styrket seg dermed i samme periode.

De fleste banker har satt ned renten på fastrentelån i september med stor mediainteresse, men rentereduksjonene tilsvarer omtrent kun fallet i lange renter. Bankenes margin på disse lånene er dermed nesten uendret. Andelen fastrentelån av totale lån er også moderate 7%, med hovedvekt på en kort binding på 3 år. Finansinspektionen foreslår at svenske banker må opplyse om hva kundene i snitt betaler for ulike boliglån fordi bankenes listepriser ikke gir et reelt bilde av prisene (for høye). Snittpriser skal opplyses hver måned og avvik fra snitt ved tilbud om nytt lån skal forklares (LTV, inntekt etc). Vi tror økt gjennomsiktighet i markedet for boliglån vil medføre større prisdiskriminering mellom kunder – noe må betaler mer og mange mindre. I sum vil forslaget styrke konkurransen og marginpress. Norges Bank holdt som ventet styringsrenten uendret på 1.5% i forrige uke, men skjøv første forventede renteøkning fra 2016 til 2017. En sterk kursutvikling preget norske og svenske bankaksjer i forrige uke. DNB handler nå i øvre intervall av P/E båndet siste to år,men aksjen er fortsatt moderat riset både absolutt og relativt til svenske banker. Rabatten i regionbankene er også høy i en historisk sammenheng. Regionale norske banker fremstår i dag som moderat priset på P/B 0.93 (2014 bok) og P/E 8.5 på 2015E.

Kommentarer
1. Kursutvikling i 2014: Regionale sparebanker +11%, lokale +21% mot Oslo Børs 11%
    og DNB +9%.
2. Aktuelt fremmedkapital: Benchmark kystbanker fondsobligasjon +315bps,
    ansvarlig +145bps, senior +49bps og OMF +24bps.
3. Aktuelt makro: Norges Bank holdt som ventet styringsrenten uendret
    på 1.5% i forrige uke. Estimert BNP vekst i år ble opprevidert 25bps til 2.25%,
    men første forventede renteøkning ble forskjøvet fra 2016 til 2017.
4. Prisingssyklus: Basert på 2014 boken er regionbankene priset til P/B 0.91
    og lokalbankene til P/B 0.70.
5. Ukegraf: Billigere fastrentelån – samme margin.

PDF 39/2014

Andre nyheter