Ukerapport bank 40/2013

Risk OFF er igjen tema i finansmarkedet. Uenighet rundt budsjettforslag i USA med mulig stopp i statsapparatet som konsekvens samt tillitskrise i den sittende italienske regjeringen skaper usikkerhet i markedet.

Den svenske statens nedsalg i Nordea  (alle gjenværende aksjer) legger også press på utviklingen i nordiske banker. Vi venter avklaring på risikovekter på boliglån i løpet av de neste ukene (innen regjeringsskifte). Emisjon i NONG på NOK 750m meldes overtegnet, tildeling gjennomføres 3.oktober (brev sendes ut). Fondsobligasjoner spreader videre inn på redusert risiko for obligasjonseiere (mer egenkapital i bankene). Vest utsteder ansvarlig lån på +185bps og fondsobligasjon på +365bps. Verdsettelsen av regionbankene fremstår som moderat på P/B 0.81, men videre reprising i det korte bildet krever regulatorisk klarhet rundt størrelse på motsyklisk buffer, som først ventes i desember. 

PDF

Andre nyheter