Ukerapport bank 41/2013

Finansdepartementet offentliggjorde Forskrift om motsyklisk buffer på fredag i forrige uke, noe tidligere enn ventet.

Norges Banks råd om størrrelse på bufferen skal være hemmelig, vi vil derfor ikke få noen nye signaler den 5.desember (neste pengepolitiske rapport) som tidligere ventet, men først etter at Finansdepartementet har behandlet NB’s råd (første kvartal 2014?). Sannsynlig ikrafttredelse av buffer synes dermed som januar 2015 (men teknisk sett mulig før). Vi tror på 1.0%. Beregningsgrunnlaget for bufferen synes basert på en videreføring av Basel I gulvet. Boligprisveksten i Norge avtok ytterligere i september og er nå +2.6% år/år for leiligheter. Prisene holder seg best i Tromsø, men er i negativt terreng i Kristiansand (år/år). Verdsettelsen av regionbankene fremstår som moderat på P/B 0.81, men videre reprising i det korte bildet krever regulatorisk klarhet rundt størrelse på motsyklisk buffer, som først ventes i desember. 

PDF

Andre nyheter