Ukerapport bank 41/2014

Kommentarer: Hvor lav kan boligrenten bli?

Konklusjoner
Hvor lav kan boligrenten bli i 2015? Åpenbart et vanskelig spørsmål, men vi gjør et forsøk. Renten på boliglån er hovedsaklig avhengig av NIBOR, fundingkostnad, innskuddsmargin og produktlønnsomhet.
Vi antar at de to første elementene blir relativt uendrede fremover.

Gjennomsnittlig boligrente i 2Q var 3.9%, noe som gir en produktlønnsomhet (ROE) på ca 20% gitt at Basel 1 gulvet binder (risikovekt 40%) og fremtidig CET 1 på 13% (bankene melder om høyere ROE i segmenregnskapet, men andre forutsetninger). Innskuddsrenten var 2.2% i 2Q, ca 60bps over NIBOR. Etter annonserte renteendringer i høst er snitt boligrente ca 3.7% og innskudd ca 1.8%. Om innskuddsmarkedet tillater ytterligere en reduksjon kan boligrenten senkes til 3.5%, noe som gir en grov produktlønnsomhet på ca 15% (beste rente er da ca 2.8%). Et lavt rentenivå fremover vil gi moderat innskudsmargin som igjen vil holde utlånsmarginen oppe. Lavere gjennomsnittlig fundingkostnad tillater en viss priserosjon på utlånsrenter. Finanstilsynet gjentar at de ikke liker produktpakker og at tilbud om boliglån som krever kjøp av forsikringer er i strid med forskrifter. Finansdepartementet gir Tilsynet støtte i sitt syn ved å ikke gi SRBANK og Larvikbanken medhold i to klagesaker. Tilsynet ber norske banker innrette tilbudene sine i tråd med gjeldende regler. For 6.gang på rad snur DNB på P/E 10X i øvre intervall av P/E båndet siste to år. Aksjen er fortsatt moderat priset, men krafitg fall i oljeprisen har empirisk sett gitt svakere kursutvikling enn svenske banker. Regionale norske banker fremstår i dag som moderat priset på P/B 0.90 (2014 bok) og P/E 8.4 på 2015E.
Kommentarer
1. Kursutvikling i 2014: Regionale sparebanker +10%, lokale +22% mot Oslo Børs 6% og DNB +8%.
2. Aktuelt makro: Lavere gjeldsvekst i august for norske husholdninger (ned 0.2% til 6.5%). Boligpriser videre opp.
3. Prisingssyklus: Basert på 2014 boken er regionbankene priset til P/B 0.91 og lokalbankene til P/B 0.70.
4. Ukegraf: Hvor lav kan boligrenten bli?

Uke 41/2014

Andre nyheter