Ukerapport bank 42/2014

Kommentarer: Filialdøden fortsetter i USA

Konklusjoner
Svake makrodata som kan skyve eurosonen tilbake i resesjon i 3Q samt fortsatt fall i oljeprisen bidro til et kraftig kursfall i det norske aksjemarketdet med DNB og regionale sparebanker ned 5-6%. Tematisk sett bidro varsel om NOK 200m i økte tapsavsetninger relatert til shipping i Vest også negativt, men vi tror dette i stor grad er selskapsspesifikt (gamle engasjementer som delvis blir revidert av ny ledelse i banken). Federal Stability Board planlegger at de største globale bankene må ha risikokapital som kan skrives ned tilsvarende 25% av beregningsgrunnlag i 2019. Definisjon av teller og nevner i TLAC er ukjent, men norske banker synes å være over nivåene om senior inkluderes. Nordea er eneste G-SIB i Norden som kan pålegges dette kravet. På den positive siden godkjenner EU bruken av OMF i Nivå 1 kravet i LCR, noe som vil gjøre det billigere for norske banker å imøtekomme likviditetskravene. Det er fortsatt opp til norske myndigheter å godkjenne vedtaket. Filialstruktur er ikke bare et tema i Norge, i USA er antall fysiske filialer redusert med 5% siden 2009 med rekordstort fall i 2014 på 1.7%. Etter korreksjonen handler DNB i nedre del av P/E intervallet den har handlet i siste to år og risk/reward fremstår som god. Regionale norske banker fremstår i dag som moderat priset på P/B 0.85 (2014 bok) og P/E 8.5 på 2015E.Kommentarer

  1. Kursutvikling i 2014: Regionale sparebanker +4%, lokale +19% mot Oslo Børs 1% og DNB +3%.
  2. Aktuelt fremmedkapital: Benchmark  kystbanker fondsobligasjon +285bps, ansvarlig +130bps, senior +45bps og OMF +24bps.
  3. Aktuelt makro: Utsiktene for europeisk økonomi svekkes i takt med en strøm av svake makroobservasjoner som gir indikasjoner på at BNP-veksten i 3Q blir negativ. Fallende industriproduksjon i Tyskland er den største negative overraskelsen.
  4. Prisingssyklus: Basert på 2014 boken er regionbankene priset til P/B 0.85 og lokalbankene til P/B 0.69.
  5. Ukegraf: Filialdøden fortsetter i USA.

Uke 42/2014

Andre nyheter