Ukerapport bank 43/2014

Kommentarer: 3Q-estimater og kommentarer før rapportene.

Konklusjoner
Rapporteringssesongen starter denne uken med BN Bank og Swedbank først ute på onsdag av de større navnene. Mens lønnsomheten i første halvår var preget av kursgevinster fra Nets og sterke rentemarginer venter vi en mer normalisert ROE i 3Q for bankene med tegn til økt marginerosjon. Fokuset på kostnadseffektivitet vil tilta ytterligere samt at signaler rundt når utbytte kan normaliseres vil være naturlig i takt med at kapitalkravene oppfylles. Flere av de lokale banken vil melde sterk bedring i CET 1 på overgangsregler i endret beregningsforskrift (ikke-vesentlige eierandeler), men oppgangen vil mer enn normaliseres fra 2016 og utover. Kursmessig var vi vitne til en liten rekyl tilbake i slutten av forrige uke etter nedtur i september/oktober. DNB handler nå nær det gjennomsnittlige bunnpunktet i tidligere korreksjoner i aksjen i 2013/14, men fortsatt litt over over mars 2013 korreksjonen. Regionale norske banker fremstår i dag som moderat priset på P/B 0.86 (2014 bok) og P/E 8.5 på 2015E. SpareBank 1 BV utstedte fondsobligasjon på NIBOR +290bps.

Kommentarer
1. Kursutvikling i 2014: Regionale sparebanker +5%, lokale +20% mot Oslo Børs 0% og DNB +4%.
2. Aktuelt fremmedkapital: Benchmark kystbanker fondsobligasjon +285bps, ansvarlig +130bps, senior +45bps og OMF +20bps. SB1 BV med Tier 1 på +290bps.
3. Aktuelt makro: Hellas melder at landet vurderer å forlate IMF programmet førtidig, noe som fører til fornyet fokus på statsgjelden i Europa. Obligasjonsgjelden i Hellas spreadet ut 200bps, men begrenset økning på kun 20-30bps i Italia og Spania vitner om begrenset frykt hittil. Gjeld i % av BNP er imidlertid økt i nesten samtlige land siden 2009, til tross for kutt i offentlige utgifter – landene er dermed sårbare for økte spreader i obligasjonsmarkedet.
4. Prisingssyklus: Basert på 2014 boken er regionbankene priset til P/B 0.86 og lokalbankene til P/B 0.69.
5 Ukegraf: Rapporteringssesongen er straks over oss.


Uke 43/2014

Andre nyheter