Ukerapport bank 44/2014

DNB bygger kapital, raskt

Konklusjoner
Rekyl i bankaksjer i forrige uke drevet av gode 3Q rapporter og et meget sterkt aksjemarked. DNB +10% etter en solid rapport som viste at banken balanserer marginpresset bedre enn ventet (rentenetto +5% q/q) samt at en ren kjernekapitaldekning på 12.6% tilsier at normalisering av utbytte rykker nærmere.

Vi tror nå DNB kan betale ut 50% av overskudd i 2015. Fortsetter dagens lave vekst kan de faktisk betale enda mer i 2016. Ingen negative overraskelser ECB’s stresstest av 133 europeiske banker. 25 feilet testen gitt kapitalsituasjon 31/12/13, men de fleste har hentet EK i 2014 så kun 10 banker trenger påfyll og ikke mer enn EUR 9.5mrd. Norges Bank holder som ventet styringsrenten uendret på 1.5%, men lavere økonomisk aktivitet tilsier at risikoen for kutt har økt. Etter rekylen handler DNB i øver del av P/E intervallet den har handlet i siste to år, men sannsynligheten for å bryte ut av handelsmønsteret har økt på normalsierte utbytter. Regionale norske banker fremstår i dag som moderat priset på P/B 0.91 (2014 bok) og P/E 8.7 på 2015E.

Kommentarer
1. Kursutvikling i 2014: Regionale sparebanker +11%, lokale +24% mot Oslo Børs 5% og DNB +16%.
2. Aktuelt fremmedkapital: Benchmark kystbanker fondsobligasjon +285bps, ansvarlig +130bps, senior +45bps og OMF +20bps.
3. Aktuelt makro: Norges Bank holder som ventet styringsrenten uendret på 1.5%, men lavere økonomisk aktivitet tilsier at risikoen for kutt har økt.
4. Prisingssyklus: Basert på 2014 boken er regionbankene priset til P/B 0.91 og lokalbankene til P/B 0.72.
5. Ukegraf: DNB bygger kapital, raskt.


Rapport 44/2014

Andre nyheter