Ukerapport bank 45/2013

Finanstilsynet la i dag frem et utkast til høringsnotat (et stykke igjen til vedtatt altså…) for norske systemkritiske banker. 7 banker vedkjennes æren og avkreves en SIFI buffer på 2%-poeng: DNB, NDA, SRBANK, SMN, Vest, SNN og Sørpluss.

Noe overraskende kanskje går et par navn som Hedmark og Møre under radaren, men de er jo allerede kapitalisert som SIFI banker… Utkastet nevner også at SIFI bankene pålægges særskilte krav utover 2% bufferen: (LCR med 100% fra juli 2015 istedenfor gradvis innfasing og likviditetsindikator 1 med krav 110% (istedenfor 100%) samt planer for krisehåndtering. Sterke 3Q rapporter har gitt bevisene et ytterligere kursløft. Rentenettoen er som ventet stigende, andre kundedrevne inntekter stiger imidlertid mer enn beregnet mens driftskostnadene faller på kostnadsprogrammer.  Verdsettelsen av regionbankene fremstår som moderat på P/B 0.89.  Sektoren er priset på P/E 6.7 – 8.4X selv etter eventuelle emisjoner som ville økt CET 1 med 1%-poeng (til ca 11.5%).

PDF

Andre nyheter