Ukerapport bank 48/2013

Forslaget til ny forskrift om kapitalbuffere muliggjøre kupongstopp for fondsobligasjoner på et høyere nivå i bankenes rene kjerne- kapitaldekning enn vi hadde trodd tidligere.

Det er imidlertid begrenset grunn til uro på obligasjonseiernes vegne, negative års- og kvartals-resultater er sjeldne (2-3% empirisk) og kombinert med krav om brudd på bufferkrav er sannsynligheten for kupongstopp under 1% i våre øyne. Vi tror også bankene vil tilpasse seg med en betryggende margin på 50-100bps til minimums-kravene for å takle resultatsvingninger. Bufferkravene vil således oppfattes som harde, og ikke myke, i våre øyne. For ikke-SIFI banker vil nivå for kupongstopp være 2% lavere enn for SIFI. På kapitalmarkedsdag i forrige uke gjentok DNB sitt ROE mål over 12% i 2016 og CET 1 på 13.5 – 14% samt en strengere allokering av kapital til forretningsenhetene basert på lønnsomhet og kapitalbinding. Verdsettelsen av regionbankene fremstår fortsatt som moderat på P/B 0.90.  Sektoren er priset på P/E 6.9 – 8.4X selv etter eventuelle emisjoner som ville økt CET 1 med 1%-poeng (til ca 11.5%).

PDF

Andre nyheter