Ukerapport bank 48/2014

Kommentarer: CMD, TLAC og LR i fokus

Konklusjoner
Hovedfokus denne uken (torsdag) er kapitalmarkedsdagen (CMD) til DNB hvor bankens målsetninger for de neste årene presenteres. Vi tror ROE mål “over 12%” fra 2012/13 blir gjenntatt, men på økte kapitalkrav og lavere renter
i perioden er det reellt sett en økning.

Det er bred konsensus om at DNB vil fortelle at normaliseringen av utbytte vil starte i 2014/15, opp fra tidligere 25% mot 50%. Vi merker oss at om dagens lave vekst i utlån og RWA fortsetter kan DNB faktisk betale mer enn 50% (65% er ikke umulig med lav vekst). Fortsatt kostnadsfokus: flate mot 2016 pt, men tidshorisonten utvides? Positive IRB-A effekter kan fremskynde høyere utbyttegrad. Leverage Ratio skal rapporteres fra januar 2014 – norske banker ligger godt an uavhengig av definisjoner av teller/nevner og krav (3% eller høyere). Snitt svenske baner 4% mot norske 6-10%. Globalt systemviktige banker skal ha tapsabsorberende kapital (TLAC) tilsvarende 20-25% av RWA. Kravet gjelder kun Nordea i Norden, men større norske banker ser godt posisjonert ut om det skulle smitte. Etter rekylen handler DNB i øver del av P/E intervallet den har handlet i siste to år, men sannsynligheten for å bryte ut av handelsmønsteret har økt på normalsierte utbytter. Regionale norske banker fremstår i dag som moderat priset på P/B 0.91 (2014 bok) og P/E 8.6 på 2015E.

Kommentarer
1. Kursutvikling i 2014: Regionale sparebanker +11%, lokale +29% mot Oslo Børs 11% og DNB +18%.
2. Aktuelt fremmedkapital: Benchmark kystbanker fondsobligasjon +300bps, ansvarlig +150bps, senior +49bps og OMF +19bps.
3. Aktuelt makro: BNP vekst i Norge i 3Q noe bedre enn ventet, men nivået fortsatt moderat.
4. Prisingssyklus: Basert på 2014 boken er regionbankene priset til P/B 0.91 og lokalbankene til P/B 0.75.
5. Ukegraf: CMD, TLAC og LR i fokus.

Full rapport 48/2014

Andre nyheter