Ukerapport bank 49/2014

Kommentarer: 12% på 14%, sier DNB

Konklusjoner
Hovedfokus i forrige uke var DNB’s kapitalmarkedsdag og fortsatt fall i oljeprisen. DNB bekreftet at normaliseringen av utbytte vil starte i 2014 med utbetaling over 25% samt at nytt utbytte-nivå vil være over 50% av overskudd, senest fra 2016. Gitt dagens lave vekst kan DNB betale opp mot 65-70%, slik vi ser det.

Målsetning for CET 1 ble hevet til minimum 14% (tidligere 13.5-14%)for å gi en buffer på 1% poeng mot kravet for å hensynta valutasvingninger og mulig økning av bufferkrav frem i tiden. Snitt ROE siste 10 år var 14.7% for DNB, dersom CET 1 skulle vært 14% i perioden istedenfor 8.6%) ville ROE vært 9.2% på “gamle” rentemarginer. Krav om økt kapitalisering gir en naturlig økning i rentemarginer, en målsetning om ROE over 12% virker derfor realistisk slik vi ser det. Fokuset på TLAC (total tapsabsorberende kapital) tiltar for europeiske banker, flere detaljer gjenstår, men det synes klarere at senior i fremtiden må utstedes fra holding nivå i konsern og ikke i de enkelte driftseneheter – alternativt må holding holde separat bail-in kapital. Slik vi ser det er norske banker fortsatt godt posisjonert. Forstanderskapet i SADG stemmer enstemmig for å inngå avtale med Eika Gruppen og ikke utrede mulig fusjon med SRBANK. Oljeprisfallet preger Oslo Børs og svekker også bankaksjer. DNB handler i midtre del av P/E båndet og risk/reward virker etthvert god, om vi skal tro på det historiske handelsmønsteret. Regionale norske banker fremstår i dag som moderat priset på P/B 0.88 (2014 bok) og P/E 8.3 på 2015E. Lokale banker er så langt ikke berørt av kursnedgangen ellers og handler på P/B 0.75 og P/E 8.8X våre 2015E.

Kommentarer
1. Kursutvikling i 2014: Regionale sparebanker +7%, lokale +28%
mot Oslo Børs 3% og DNB +8%.
2. Aktuelt fremmedkapital: Benchmark kystbanker fondsobligasjon +300bps,
ansvarlig +160bps, senior +50bps og OMF +19bps.
3. Aktuelt makro: Arbeidsledigheten i Norge er fortsatt lav internasjonal sett, men er opp fra 3.2% i mai til 3.7% i september.
4. Prisingssyklus: Basert på 2014 boken er regionbankene priset til P/B 0.88 og lokalbankene til P/B 0.75.
5. Ukegraf: 12% på 14%, sier DNB.


Full rapport 49/2014

Andre nyheter