Ukerapport bank 5/2015

Kommentarer:
Vi ser på 4Q estimater

Konklusjoner
Europeiske bankaksjer opp 6% i forrige uke på annonsering av kvantitative lettelser fra ECB (kjøper obligasjoner fra stat og bedrift for EUR 60mrd i måneden til september 2016).

Europeiske kredittspreader vender inn for både banker og high yield.
Rapporteringssesongen begynner i Norge onsdag denne uken med Nordea og BN Bank. Vi venter i sum at kurstap på verdipapirer og noe høyere gruppevise tapsavsetninger på svakere makroutsikter vil prege 4Q-rapportene, men på den positive siden ser vi også at rentemarginene utvikler seg bedre enn vi trodde i høst på lavere marginpress. Renten på boliglån skal videre ned etter fall i NIBOR på 10bps i uken som gikk, bankenes marginer skal derimot ikke ned. Spreadene for norske fondsobligasjoner og ansvarlige lån svakt ut (ref ansvarlig lån i Eika Boligkreditt på +185bps). SB1 SNN tar tap på NOK 300m på russisk virksomhet, ikke uventet gittt utviklingen i regionen, men høyere enn ventet i 4Q14 isolert sett. Begrenset eksponering igjen på NOK 315m. Boligbygging i Norge stabil i desember, men svakt nedad siste året. Vi skifter bok fra 2014 til 2015, nyt det nye året på “lavere” verdsettelse: Regionale banker fortsatt som moderat priset på P/B 0.82 og P/E 8.2 på 2015E. Lokale banker handles på P/B 0.72og P/E 9.4X våre 2015E.

Kommentarer
1. Ukegraf: Vi ser på 4Q estimater norske sparebanker.
2. Kursutvikling i 2015: Regionale sparebanker -3%, lokale +2% mot Oslo Børs 4% og DNB -2%.
3. Aktuelt fremmedkapital: Benchmark kystbanker fondsobligasjon +320bps, ansvarlig +170bps, senior +57bps og OMF +19bps.
4. Aktuelt makro: Boligbygging i Norge stabil i desember, men svak negativ trend siste 12 måneder
5. Prisingssyklus: Basert på 2015 boken er regionbankene priset til P/B 0.82 og lokalbankene til P/B 0.72.


Full rapport 5/2015

Andre nyheter