Ukerapport bank 50/2014

Kommentarer: Beste boligrente 2.6% i 2015

Konklusjoner
Rentemarkedet venter at NIBOR (3m) faller fra 1.6% i dag til 1.3% sommeren 2015 og forblir lave ut 2016. Basert på dette forventer vi at norske banker setter ned renten på boliglån tilsvarende 1H15 med effekt fra mai/juni.

Aller beste lånerente blir da ca 2.6%, før eventuell marginskvis i perioden. Den gjennomsnittlige boligrenten vil være høyere, ca 3.4% gitt dagens marginer.
Innskuddsrenten må settes ned ca 60bps for å kompensere denne utviklingen. Vi forventer dermed en gjennomsnittlig innskuddsrente ned mot 1% i 2015. I det korte bildet kan rentefallet gi grunnlag for en kortvarig økning i margin på boliglån (8 ukers forsinket effekt på rentenedsettelse), men et lavere rentenivå vil øke press på innskuddsmarginer. Med ekstremt lave renter i euro-sonen ser vi nå at tyske banker snuser på negative innskuddsrenter for å beskytte rentemarginen (Commerzbank gir negativ rente på store innskudd fra bedrifter, men ikke i personmarkedet så langt). Oljeprisfallet preger Oslo Børs og svekker også bankaksjer. Regionale sparebanker falt 2.5% i forrige uke ledet av SR ned 6% på frykt for økte tap i kjøvannet av reduserte olje-investeringer. DNB handler i midtre del av P/E båndet og risk/reward virker relativt god, om vi skal tro på det historiske handelsmønsteret. Regionale norske banker fremstår i dag som moderat priset på P/B 0.85 (2014 bok) og P/E 8.1 på 2015E.

Lokale banker er så langt ikke berørt av kursnedgangen og handler på P/B 0.75 og P/E 8.6X våre 2015E.
Kommentarer
1. Kursutvikling i 2014: Regionale sparebanker +5%, lokale +26% mot Oslo Børs 2% og DNB +5%.
2. Aktuelt fremmedkapital: Benchmark kystbanker fondsobligasjon +300bps, ansvarlig +160bps, senior +50bps og OMF +19bps.
3. Aktuelt makro: SSB venter markert men kortvarig konjunkturnedgang i Norge.
4. Prisingssyklus: Basert på 2014 boken er regionbankene priset til P/B 0.85 og lokalbankene til P/B 0.74.
5. Ukegraf: Beste boligrente 2.6% i 2015.


Full rapport 50/2014

Andre nyheter