Ukerapport bank 6/2015

Kommentarer: Vi ser på valutalån i sveitserfranc

Konklusjoner
Norske husholdninger har valutalån for ca NOK 19mrd i norske banker hvorav ca 80% er i sveitserfranc.

Et lite beløp gitt total gjeld på NOK 2 700mrd og vi tror på små tap for boliglån finansiert i CHF. Bankenes eksponering er uansett interessant for de som liker tall, og vi ser at den er relativt ujevnt fordelt; noen har mye og de fleste andre har lite eller ingenting. 
Rapporteringssesongen har såvidt startet: Rentemarginen holder seg bra (MORG), men fallende utlånsmargin innen næringseiendom (BNB). Moderate tap for begge. Rekordomsetning av eiendom i 4Q (+11% nominelt og +6% i volum år/år) taler godt for eiendomsmegling i kvartalet som gikk. En sterk uke for svenske bankaksjer og du gjetter riktig – det er utbytter som driver det høyere, Nordea denne gangen (+18% YTD). Europeisk bank faller tilbake på frykt for gjeldssituasjonen i Helleas. DNB i medvind på økt oljepris og gode bankrapporter. Kredittspreadene flate. Regionale banker fortsatt som moderat priset på P/B 0.82 og P/E 8.2 på 2015E. Lokale banker handles på P/B 0.72 og P/E 9.4X våre 2015E.

Kommentarer
1. Ukegraf: Vi ser på valutalån i sveitersfranc: Noen har mye, de aller fleste lite.
2. Aktuelt makro: Økt omsetning av eiendom i 4Q, sterkest for fritidseiendom.
3. Kursutvikling i 2015: Regionale sparebanker -3%, lokale +2% mot
Oslo Børs 4% og DNB +1%.
4. Aktuelt fremmedkapital: Benchmark kystbanker fondsobligasjon +320bps, ansvarlig +170bps, senior +57bps og OMF+19bps.
5. Prisingssyklus: Basert på 2015 boken er regionbankene priset til P/B 0.82 og lokalbankene til P/B 0.72.


FULL RAPPORT 6/2015

Andre nyheter