Ukerapport bank 7/2015

Kommentarer: Vi ser på 4Q så langt – ROE høyere og CET 1 lavere

Konklusjoner
Rapporteringssesongen er ferdig for de større bankene og konklusjonen så langt er klar: Sterkere resultater enn ventet for DNB og regionbankene.

Rentemarginen klatrer i kvartalet og marginpresset bør bli lavere i 2015 enn vi fryktet i 2014 på økt kredittrisiko (bedrift) og lavere renter (boliglån). Tap på utlån er fortsatt moderate og kostnadsfokus stigende. Til tross forsterkere resultater dabbet kapitalbyggingen noe av mot slutten av året, spesielt for regionbankene. Sannsynligvis vil IRB-A for bedrift reversere dette i 1Q15. Estimatene er i sum opp 2-3% på rapportene. Rally i oljeprisen og gode rapporter har bidratt til kursoppgang for sektoren siste ukene samtidig som frykten for Hellas mulige uttreden av eurosamarbeidet ikke virker overdøvende, til tross for at sannsynligheten er stigende. Lavere kredittspreader inn i februar. Til tross for fete overskrifter er valtualån i CHF lite utbredt i Norge, vi anslår at ca 0.6% av norske boliglån er eksponert mot alpelandet. I østeuropa er er det annerledes og i Polen er ca 15% av alle boliglån i CHF (EUR 35mrd). Risikotagerne ser ut til å bli reddet, dog, det snakkes om å konvertere lånene tilbake til zloty under markedskurser for bankenes regning. Omvendt polsk bail-in? Regionale banker fortsatt som moderat priset på P/B 0.85 og P/E 8.1 på 2015E. Lokale banker handles på P/B 0.75 og P/E 9.6X våre 2015E.

Kommentarer
1. Ukegraf: Vi ser på 4Q så langt.
2. Aktuelt makro: Kredittveksten i Norge høyere i desember for bedriftene, husholdningene stabile.
3. Kursutvikling i 2015: Regionale sparebanker +1%, lokale +6% mot Oslo Børs 7% og DNB +9%.
4. Aktuelt fremmedkapital: Benchmark kystbanker fondsobligasjon +320bps, ansvarlig +170bps, senior +57bps og OMF +19bps.
5. Prisingssyklus: Basert på 2015 boken er regionbankene priset til P/B 0.85 og lokalbankene til P/B 0.75.

Full rapport 7/2015

Andre nyheter