Ukerapport bank 9/2015

Kommentarer: Vi ser på utbyttestatistikk i norske banker

Konklusjoner
Utsikter til spesielt lave renter på ubestemt tid med påfølgende negative realrenter etter skatt fortsetter å understøtte
utbytteaksjer.

Etter relativt nøytrale 4Q rapporter er P/E for svensk bank opp fra 12.4 til 13.6X hittil i år, hovedsaklig drevet av et fallende rentenivå – 6% direkteavkastning er såklart fristende med 10 år svensk stat på 0.5%... Direkteavkastningen i norske regionbanker er lav i en historisk sammenheng på 4.8%, men høy relativt til rentenivået. Utbyttegraden skal opp fra dagens 25% til ≈50% (høyere for DNB) og investor vil nok også akseptere en lavere yield gitt lave renter, noe som i sum skal understøtte kursene fremover. Konkursfrekvensen for norske bedrifter var svakt opp i desember, men ikke arkert og tidsserien er volatil.

Den svenske Finansinspektionen offentliggjorde detaljerte kapitalkrav per bank i forrige uke, vi forventer Pillar 2 krav for norske regionbanker på ca 2% (uavhengig av offentliggjøring såklart) og da er CET 1 kravet 14% om man er SIFI eller ei, dog sannsynlig med høyere tidsmessig fleksibilitet. Kredittspreadene for DNB og svenske banker lavere i februar målt ved CDS’er. DNB utsteder NOK 2.1mrd i fondsobligasjoner på NIBOR +325bps som økter Tier 1 med 0.2% og gir en Tier 1 transje på 0.5%. En transje på 1.5% tilsvarer ytterligere utstedelser av NOK 9-10mrd i fondsobligasjoner (økt fundingkostnad med ca NOK 300m). Regionale banker fortsatt som moderat priset på P/B 0.88 og P/E 8.6 på 2015E. Lokale banker handles på P/B 0.77 og P/E 9.5X våre 2015E.

Kommentarer
1. Ukegraf: Vi ser på utbyttestatistikk i norske banker.
2. Aktuelt makro: Konkursstatistikken svakt opp i desember.
3. Kursutvikling i 2015: Regionale sparebanker +4%, lokale +8% mot Oslo Børs 7% og DNB +13%.
4. Kredittspreader bank*: Kystbanker fondsobligasjon +327bps, ansvarlig +164bps, senior +55bps og OMF +19bps.
5. Prisingssyklus: Basert på 2015 boken er regionbankene priset til P/B 0.88 og lokalbankene til P/B 0.77.

FULL RAPPORT

Andre nyheter