Integrasjonen fullført i SpareBank 1 Markets

Fra 1. april 2015 ble SpareBank 1 SMN Markets i Trondheim fullt integrert i SpareBank 1 Markets.
SpareBank 1 SMN har integrert sin marketsvirksomhet i SpareBank 1 Markets mot oppgjør i aksjer, og blitt hovedaksjonær i selskapet.

Etter integrasjonen er eierstrukturen:

SpareBank 1 SMN: 73,3% (tidligere 27,0%)
SpareBank 1 Nord-Norge: 10,0% (27,0%)
SamSpar: 10,0% (27,0%)
Sparebanken Hedmark: 6,1% (16,6%)
Øvrige eiere: 0,6% (2,2%)

Virksomheten i det nye SpareBank 1 Markets videreføres i all hovedsak, fordelt på 70 ansatte i Oslo og 40 ansatte i Trondheim under ledelse av administrerende direktør Stein Husby.
Forretningsområdet renter og valuta samt utvalgte støttefunksjoner er i Trondheim.