Tron Østby

Leder Corporate Finance

T 2413 3793  M  905 12 590

SEND E-POST

Oslo

Finansiering

Vi tilbyr rådgivning, tilrettelegging og transaksjonsstøtte for hele kapitalstrukturen; egenkapital, obligasjoner, hybridkapital, tradisjonell bankgjeld eller en kombinasjon.

Teamene kan tilrettelegge alle typer noterte eller private transaksjoner, som for eksempel;

Egenkapital (ECM)

 • børsnoteringer (IPO’er)
 • rettede emisjoner
 • fortrinnsrettsemisjoner
 • handler i større børsposter
 • tilbakekjøp av aksjer
 • ta selskap av børs

Fremmedkapital (DCM)

 • høyrenteobligasjoner
 • konvertible obligasjoner
 • hybridinstrumenter
 • tradisjonell bankfinansiering
 • derivatprodukter som rente- og valutaswapper

Rådgivning

Våre medarbeidere kan bistå med rådgivning og transaksjonsstøtte gjennom hele prosessen; fra idégenerering og analyse til dokumentasjon, markedsføring, regulatoriske forhold, forhandlinger og oppgjør.

Teamene har høy industriell ekspertise og lang erfaring fra komplekse internasjonale og nasjonale transaksjoner, både noterte og private.

Vi tilbyr rådgivning på de fleste typer selskapstransaksjoner, inkludert;

 • Fusjoner
 • Oppkjøp
 • Salg
 • Spin-offs
 • Offentlige tilbud
 • Ledelsesinitierte oppkjøp ("management buyout")
 • Lånefinansierte oppkjøp ("leveraged buyout")
 • Verdivurderinger
 • Forsvar
 • Prosjektsamarbeid (joint ventures)

Vi tilbyr også rådgivende tjenester på de fleste områder innen finansiering, strategi og selskapstransaksjoner, inkludert;

 • Kapitalstruktur
 • Restruktureringer
 • Verdivurdering
 • Investorrelasjoner

Tron Østby

Leder Corporate Finance

T 2413 3793  M  905 12 590

SEND E-POST

Trond Thomson

Corporate Finance

T 2413 3789 M 901 60 606

SEND E-POST

Christoffer Hæhre

Corporate Finance

T 2413 3752 M 959 31 585

SEND E-POST

Rådgivning

Våre medarbeidere kan bistå med rådgivning og transaksjonsstøtte gjennom hele prosessen; fra idégenerering og analyse til dokumentasjon, markedsføring, regulatoriske forhold, forhandlinger og oppgjør.

Teamene har høy industriell ekspertise og lang erfaring fra komplekse internasjonale og nasjonale transaksjoner, både noterte og private.

Vi tilbyr rådgivning på de fleste typer selskapstransaksjoner, inkludert;

 • Fusjoner
 • Oppkjøp
 • Salg
 • Spin-offs
 • Offentlige tilbud
 • Ledelsesinitierte oppkjøp ("management buyout")
 • Lånefinansierte oppkjøp ("leveraged buyout")
 • Verdivurderinger
 • Forsvar
 • Prosjektsamarbeid (joint ventures)

Vi tilbyr også rådgivende tjenester på de fleste områder innen finansiering, strategi og selskapstransaksjoner, inkludert;

 • Kapitalstruktur
 • Restruktureringer
 • Verdivurdering
 • Investorrelasjoner

Anders Syltesæter

Corporate Finance
T  2413 3783 M 922 58 222

SEND E-POST 

Geir Rønnestad

Corporate Finance

T 2413 3788 M 415 14 123

SEND E-POST

Gro Aschim

Corporate Finance

T 2413 3775 M 474 00 584

SEND E-POST

Johan Aaserud

Corporate Finance
T 2413 3748  M 954 37 920 

SEND E-POST

Kjetil Lind Andersen

Corporate Finance

T 2413 3768 M 94 154 157

SEND E-POST

Lars Erling Krogh

Corporate Finance
T  2413 3605  M 976 99 402

SEND E-POST 

Lars Petter Utseth

Corporate Finance
T 2413 3753  M 476 46 405

SEND E-POST 

Nicholas Nylund Straume

Corporate Finance
T: 2413 3755  M:  951 30 778

 SEND E-POST

Nils Hovtun

Corporate Finance

T 2413 3769 M 977 48 840

SEND E-POST

Pål Thygesen

Corporate finance

T 2414 7423 M 970 30601

SEND E-POST

Sebastian Lervik

Corporate finance
T  2413 3784  M  415 75 083

SEND E-POST


Stein Husby

Corporate Finance

T 2413 3763 M 414 02 591

SEND E-POST

Tom Hvammen

Corporate Finance

T 2413 3779 M 414 79 538

SEND E-POST

Trine Vellesen

Corporate finance


T 2414 7453 M 909 60 685

SEND E-POST

Rådgivning

Våre medarbeidere kan bistå med rådgivning og transaksjonsstøtte gjennom hele prosessen; fra idégenerering og analyse til dokumentasjon, markedsføring, regulatoriske forhold, forhandlinger og oppgjør.

Teamene har høy industriell ekspertise og lang erfaring fra komplekse internasjonale og nasjonale transaksjoner, både noterte og private.

Vi tilbyr rådgivning på de fleste typer selskapstransaksjoner, inkludert;

 • Fusjoner
 • Oppkjøp
 • Salg
 • Spin-offs
 • Offentlige tilbud
 • Ledelsesinitierte oppkjøp ("management buyout")
 • Lånefinansierte oppkjøp ("leveraged buyout")
 • Verdivurderinger
 • Forsvar
 • Prosjektsamarbeid (joint ventures)

Vi tilbyr også rådgivende tjenester på de fleste områder innen finansiering, strategi og selskapstransaksjoner, inkludert;

 • Kapitalstruktur
 • Restruktureringer
 • Verdivurdering
 • Investorrelasjoner

Trond Thomson

Corporate Finance

T 2413 3789 M 901 60 606

SEND E-POST

Anders Syltesæter

Corporate Finance
T  2413 3783 M 922 58 222

SEND E-POST 

Christoffer Hæhre

Corporate Finance

T 2413 3752 M 959 31 585

SEND E-POST

Geir Rønnestad

Corporate Finance

T 2413 3788 M 415 14 123

SEND E-POST

Gro Aschim

Corporate Finance

T 2413 3775 M 474 00 584

SEND E-POST

Johan Aaserud

Corporate Finance
T 2413 3748  M 954 37 920 

SEND E-POST

Kjetil Lind Andersen

Corporate Finance

T 2413 3768 M 94 154 157

SEND E-POST

Lars Erling Krogh

Corporate Finance
T  2413 3605  M 976 99 402

SEND E-POST 

Lars Petter Utseth

Corporate Finance
T 2413 3753  M 476 46 405

SEND E-POST 

Nicholas Nylund Straume

Corporate Finance
T: 2413 3755  M:  951 30 778

 SEND E-POST

Nils Hovtun

Corporate Finance

T 2413 3769 M 977 48 840

SEND E-POST

Pål Thygesen

Corporate finance

T 2414 7423 M 970 30601

SEND E-POST

Sebastian Lervik

Corporate finance
T  2413 3784  M  415 75 083

SEND E-POST


Stein Husby

Corporate Finance

T 2413 3763 M 414 02 591

SEND E-POST

Tom Hvammen

Corporate Finance

T 2413 3779 M 414 79 538

SEND E-POST

Trine Vellesen

Corporate finance


T 2414 7453 M 909 60 685

SEND E-POST