Avdelinger

Corporate Finance

Vår Corporate Finance-avdeling bistår våre kunder med et komplett tilbud av investeringsbanktjenester Vi rådgir selskaper i alle faser, både noterte og unoterte, på finansiering gjennom egenkapital og obligasjoner (ECM og DCM) samt ved oppkjøp og fusjoner (M&A), og tilstreber å være en langsiktig diskusjonspartner. 

Hva vi kan

Vi bistår med høyt kvalifisert rådgivning og tilrettelegging av finansiering i kapitalmarkedet og sammen med vårt salgsteam sikrer vi effektiv gjennomføring og plassering av transaksjonen.  Våre kunder drar nytte av ledende makro- og selskapsanalyse, og sterk nasjonal og internasjonal plasseringsevne.

Vi rådgir også i forbindelse med fusjoner, oppkjøp og andre selskapstransaksjoner, samt generell finansiell rådgiving, for eksempel i forbindelse med restruktureringer med mer.

Sammen med vår corporate access-avdeling planlegger og gjennomfører vi nasjonale og internasjonale investormøter, samt oppfølging og støtte i annenhåndmarkedet.  

Hva vi fokuserer på

Våre spesialiserte sektorteam dekker de viktigste sektorene i norsk næringsliv, som bank og finans, eiendom, industri, kraft, shipping og sjømat, og alle segmenter av olje- og offshoreindustrien.

Hvem vi er

Vårt team består av 23 medarbeidere med bred og lang erfaring fra både kapitalmarkeder og industri.

Finansiering

Vi tilbyr rådgivning, tilrettelegging og transaksjonsstøtte for hele kapitalstrukturen; egenkapital, obligasjoner, hybridkapital, tradisjonell bankgjeld eller en kombinasjon.

Teamene kan tilrettelegge alle typer noterte eller private transaksjoner, som for eksempel;

Egenkapital (ECM)

 • børsnoteringer (IPO’er)
 • rettede emisjoner
 • fortrinnsrettsemisjoner
 • handler i større børsposter
 • tilbakekjøp av aksjer
 • ta selskap av børs

Fremmedkapital (DCM)

 • høyrenteobligasjoner
 • konvertible obligasjoner
 • hybridinstrumenter
 • tradisjonell bankfinansiering
 • derivatprodukter som rente- og valutaswapper

Rådgivning

Våre medarbeidere kan bistå med rådgivning og transaksjonsstøtte gjennom hele prosessen; fra idégenerering og analyse til dokumentasjon, markedsføring, regulatoriske forhold, forhandlinger og oppgjør.

Teamene har høy industriell ekspertise og lang erfaring fra komplekse internasjonale og nasjonale transaksjoner, både noterte og private.

Vi tilbyr rådgivning på de fleste typer selskapstransaksjoner, inkludert;

 • Fusjoner
 • Oppkjøp
 • Salg
 • Spin-offs
 • Offentlige tilbud
 • Ledelsesinitierte oppkjøp
  ("management buyout")
 • Lånefinansierte oppkjøp
  ("leveraged buyout")
 • Verdivurderinger
 • Forsvar
 • Prosjektsamarbeid (joint ventures)

Vi tilbyr også rådgivende tjenester på de fleste områder innen finansiering, strategi og selskapstransaksjoner, inkludert;

 • Kapitalstruktur
 • Restruktureringer
 • Verdivurdering
 • Investorrelasjoner

Avdelinger

Transaksjoner

Finansiering

Vi tilbyr rådgivning, tilrettelegging og transaksjonsstøtte for hele kapitalstrukturen; egenkapital, obligasjoner, hybridkapital, tradisjonell bankgjeld eller en kombinasjon.

Teamene kan tilrettelegge alle typer noterte eller private transaksjoner, som for eksempel;

Egenkapital (ECM)

 • børsnoteringer (IPO’er)
 • rettede emisjoner
 • fortrinnsrettsemisjoner
 • handler i større børsposter
 • tilbakekjøp av aksjer
 • ta selskap av børs

Fremmedkapital (DCM)

 • høyrenteobligasjoner
 • konvertible obligasjoner
 • hybridinstrumenter
 • tradisjonell bankfinansiering
 • derivatprodukter som rente- og valutaswapper

Rådgivning

Våre medarbeidere kan bistå med rådgivning og transaksjonsstøtte gjennom hele prosessen; fra idégenerering og analyse til dokumentasjon, markedsføring, regulatoriske forhold, forhandlinger og oppgjør.

Teamene har høy industriell ekspertise og lang erfaring fra komplekse internasjonale og nasjonale transaksjoner, både noterte og private.

Vi tilbyr rådgivning på de fleste typer selskapstransaksjoner, inkludert;

 • Fusjoner
 • Oppkjøp
 • Salg
 • Spin-offs
 • Offentlige tilbud
 • Ledelsesinitierte oppkjøp
  ("management buyout")
 • Lånefinansierte oppkjøp
  ("leveraged buyout")
 • Verdivurderinger
 • Forsvar
 • Prosjektsamarbeid (joint ventures)

Vi tilbyr også rådgivende tjenester på de fleste områder innen finansiering, strategi og selskapstransaksjoner, inkludert;

 • Kapitalstruktur
 • Restruktureringer
 • Verdivurdering
 • InvestorrelasjonerKombinasjonen av bank og kapitalmarked vil kunne gi bedre kundeopplevelser

Finansiering

Vi tilbyr rådgivning, tilrettelegging og transaksjonsstøtte for hele kapitalstrukturen; egenkapital, obligasjoner, hybridkapital, tradisjonell bankgjeld eller en kombinasjon.

Teamene kan tilrettelegge alle typer noterte eller private transaksjoner, som for eksempel;

Egenkapital (ECM)

 • børsnoteringer (IPO’er)
 • rettede emisjoner
 • fortrinnsrettsemisjoner
 • handler i større børsposter
 • tilbakekjøp av aksjer
 • ta selskap av børs

Fremmedkapital (DCM)

 • høyrenteobligasjoner
 • konvertible obligasjoner
 • hybridinstrumenter
 • tradisjonell bankfinansiering
 • derivatprodukter som rente- og valutaswapper

Rådgivning

Våre medarbeidere kan bistå med rådgivning og transaksjonsstøtte gjennom hele prosessen; fra idégenerering og analyse til dokumentasjon, markedsføring, regulatoriske forhold, forhandlinger og oppgjør.

Teamene har høy industriell ekspertise og lang erfaring fra komplekse internasjonale og nasjonale transaksjoner, både noterte og private.

Vi tilbyr rådgivning på de fleste typer selskapstransaksjoner, inkludert;

 • Fusjoner
 • Oppkjøp
 • Salg
 • Spin-offs
 • Offentlige tilbud
 • Ledelsesinitierte oppkjøp
  ("management buyout")
 • Lånefinansierte oppkjøp
  ("leveraged buyout")
 • Verdivurderinger
 • Forsvar
 • Prosjektsamarbeid (joint ventures)

Vi tilbyr også rådgivende tjenester på de fleste områder innen finansiering, strategi og selskapstransaksjoner, inkludert;

 • Kapitalstruktur
 • Restruktureringer
 • Verdivurdering
 • InvestorrelasjonerKombinasjonen av bank og kapitalmarked vil kunne gi bedre kundeopplevelser