Christian Rambjør

Leder Fremmedkapital

T 2413 3758  M 459 76 490

SEND E-POST

Fremmedkapital

Rente- og valutaavdelingen i SpareBank 1 Markets har en sentral rolle innenfor SpareBank 1 Alliansens kapitalmarkedsområde. Vi er blant de ledende aktørene i det norske obligasjonsmarkedet og har full kompetansebredde innen rente- og valutaderivater.

Avdelingen består av Investment Grade-salg, Market Making i obligasjoner og rentederivater, samt egen makro-, rente- og kredittanalyse. Vi er dermed et komplett miljø for kapitalmarkedstjenester innen rente- og valutaområdet.

Vi tilbyr også rådgiving i forbindelse med fremmedkapitalinnhenting og risikostyring.

Hva vi kan

Medarbeiderne våre har lang fartstid innen rente-, valuta- og kapitalmarkedet både innenlands og utenlands. Vi har bred erfaring med obligasjonsmegling og tilrettelegging av lån. Avdelingens analytikere har spisskompetanse på kredittanalyse av Investment Grade- og High Yield-utstedere.

Hva vi fokuserer på

Vi har et nært samarbeid med utstedere og investorer i det norske obligasjonsmarkedet. Vår ambisjon er å være en av de ledende norske aktørene i dette markedet i tillegg til å tilby kapitalmarkedstjenester av høyeste kvalitet til alle SpareBank 1-bankene i alliansen og deres kunder.

Hvem vi er

Vi er et meget kompetent team med lang erfaring, og dekker Investment Grade-salg, trading og analyse.

Christian Rambjør

Leder Fremmedkapital

T 2413 3758  M 459 76 490

SEND E-POST

Per Olav Glendrange

Senior obligasjonsmegler
T 2413 3759   M  458 76 716 

SEND E-POST

Tor Nygaard

Senior obligasjonsmegler
T 2413 3756  M 924 82 001 

SEND E-POST

Stein-Are Jensen

Senior obligasjonsmegler

T 2414 7457 M 917 86 841

SEND E-POST

Fredrik Grande Korneliussen

Kreditt analyse Investment Grade

T 2414 7449 M 917 70 039

SEND E-POST


Aksjer og lange renter vil stige videre
-Verdsettelsesrapport Oktober 2013

Per Olav Glendrange

Senior obligasjonsmegler
T 2413 3759   M  458 76 716 

SEND E-POST

Stein-Are Jensen

Senior obligasjonsmegler

T 2414 7457 M 917 86 841

SEND E-POST

Tor Nygaard

Senior obligasjonsmegler
T 2413 3756  M 924 82 001 

SEND E-POST


Aksjer og lange renter vil stige videre
-Verdsettelsesrapport Oktober 2013