Om oss

SpareBank 1 Markets AS er et av de ledende bankdrevne kapitalmarkedsmiljøene i Norge og tilbyr høyt kvalifiserte tjenester innen analyse, finansiell rådgivning, kapitalinnhenting og megling av aksjer, fremmedkapital og renteprodukter.

Selskapet kan levere hele kapitalstrukturen på nasjonalt plan gjennom samarbeid med SpareBank 1-alliansen, som er Norges nest største bankgruppering med over 880 milliarder kroner i forvaltningskapital. Med over 120 erfarne ansatte i våre avdelinger i Oslo, Trondheim og New York, dekker vi alle kundesegmenter, fra personkunder og små- og mellomstore bedrifter til store børsnoterte konsern og institusjonelle investorer.

SpareBank 1 Markets eies av SpareBank 1 SMN (70%), SpareBank 1 Nord-Norge (12,9%), eierbankene i Samarbeidende Sparebanker (10%), Sparebanken Hedmark (6%) og andre  (1%).