John Giæver

Leder Aksjer Norge

T 2414 7479 M 916 86 014

SEND E-POST

Sales

Meglerbordet vårt er et av de mest erfarne i Norge. Vi er en attraktiv samtalepartner for profesjonelle investorer både i Norge og i utlandet. Mindre investorer i Norge har også et godt tilbud ved vårt meglerbord.

Eierstrukturen vår gir oss et bredt nedslagsfelt i hele Norge med en utmerket evne til å gjennomføre plasseringer. Vi tilbyr tilgang til alle relevante norske og utenlandske børser.

Hva vi kan

Vi bistår med både ordreformidling og investeringsrådgivning. Vi tilbyr adgang til alle aktuelle børser i Norge og utlandet for å sikre deg best mulig likviditet. Vi følger med for deg når du ikke kan selv.

Hva vi fokuserer på

Vi setter kunnskap og erfaring høyt. Vi har svært god plasseringsevne både i det norske og det utenlandske investormarkedet.

Hvem er vi

På meglerbordet er hovedfokuset vårt både på aksjer og high-yield obligasjoner. Våre meglere har gjennomsnitlig over 15 års arbeidserfaring fra aksjemarkedet. Mange av meglerne har erfaring fra analysearbeid og andre sider av verdipapirmarkedet. Som del av SpareBank 1 Alliansen har vi tilgang til et meget sterkt fagmiljø.

 

Trading

Equities Trading er en støttefunksjon under Aksjemegling. Vi bistår med execution og handel for kundene våre. Vi stiller også risikokapasitet og likviditetsrisiko til disposisjon i form av blokkfasilitering og market making av aksjer og derivater.


Elektronisk plattform

Gjennom vårt elektroniske handelssystem gir vi deg tilgang til de mest relevante norske, nordiske og internasjonale handelsplassene - execution venues. Handelssystemet tar i mot ordrer fra de mest kjente elektroniske ordresystemene.

Vår execution har støtte for Smart Order Routing og et bredt utvalg av strategier for algoritmisk handel.

Temabaserte produkter og investeringsløsninger

Basert på vårt markedssyn tilbyr vi effektiv eksponeringer mot gitte markeder, sektorer eller porteføljer av enkeltselskaper. Våre investeringsløsninger inkluderer en lang rekke produkter som gjør det mulig for investoren å tilpasse sin portefølje for å oppnå best mulig forhold mellom avkastning og risiko. Vi tilbyr skreddersydde investeringsløsninger tilpasset investorens individuelle risiko- og avkastningsprofil, portefølje og markedssyn.

E-handel

Vi tilbyr elektronisk aksjehandel til hele SpareBank 1 Alliansen via SpareBank 1 sin nettbank. Vi gjennomfører handel i norske aksjer, og kan legge til rette for handel i unoterte aksjer samt utenlandske aksjer notert på de fleste børsene i verden. Våre e-handelskunder får også tilgang til rapporter og analyser utarbeidet av SpareBank 1 Markets.

Sales

John Giæver

Leder Aksjer Norge

T 2414 7479 M 916 86 014

SEND E-POST

Antony A. Reppe

Megler aksjer
T 7354 2164   M 458 77 933 

SEND E-POST

Bjørn Øystein Kvåle

Megler aksjer
T 7354 2162  M 957 76 829

SEND E-POST

Trading

Equities Trading er en støttefunksjon under Aksjemegling. Vi bistår med execution og handel for kundene våre. Vi stiller også risikokapasitet og likviditetsrisiko til disposisjon i form av blokkfasilitering og market making av aksjer og derivater.


Elektronisk plattform

Gjennom vårt elektroniske handelssystem gir vi deg tilgang til de mest relevante norske, nordiske og internasjonale handelsplassene - execution venues. Handelssystemet tar i mot ordrer fra de mest kjente elektroniske ordresystemene.

Vår execution har støtte for Smart Order Routing og et bredt utvalg av strategier for algoritmisk handel.

Temabaserte produkter og investeringsløsninger

Basert på vårt markedssyn tilbyr vi effektiv eksponeringer mot gitte markeder, sektorer eller porteføljer av enkeltselskaper. Våre investeringsløsninger inkluderer en lang rekke produkter som gjør det mulig for investoren å tilpasse sin portefølje for å oppnå best mulig forhold mellom avkastning og risiko. Vi tilbyr skreddersydde investeringsløsninger tilpasset investorens individuelle risiko- og avkastningsprofil, portefølje og markedssyn.

E-handel

Vi tilbyr elektronisk aksjehandel til hele SpareBank 1 Alliansen via SpareBank 1 sin nettbank. Vi gjennomfører handel i norske aksjer, og kan legge til rette for handel i unoterte aksjer samt utenlandske aksjer notert på de fleste børsene i verden. Våre e-handelskunder får også tilgang til rapporter og analyser utarbeidet av SpareBank 1 Markets.

Sales

Bernhard Lamark

Leder Trading

T 2413 37777 M 920 38 002

SEND E-POST

Bjørnar Trelstad

Megler aksjer
T 7354 2163  M 907 72 183 

SEND E-POST


Verdipapirmarkedet er nå større enn bankmarkedet 

Eivind Julin

Megler Aksjer og High Yield

T 2413 3771 M 976 62 769

SEND E-POST

Eyvind Andreas Svendsen

Aksjemegler
T 2413 3762  M 482 09 606 

E-POST 

Heidar Engebret

Megler aksjer

T  2413 3739  M 482 19 975

SEND E- POST

Helge Andresen

Megler Aksjer og High Yield

T 2414 7474 M 908 81 500

SEND E-POST

Henning Jørstad

Trader

T 2414 7472 M 928 68 406

SEND E-POST

Henrik Danielsen

Megler Aksjer og High Yield

T 2414 7442 M 916 51 155

SEND E-POST

Joakim Hafsmo

Megler aksjer
T 2414 7468  M 992 24 346 

SEND E-POST

Kaj Fritjof Gil Billdal

Megler aksjer og High Yield
T 2413 3731  M 988 07 988

SEND E-POST

Kim André Nygaard

Leder Trading

T 2413 37777 M 920 38 002

SEND E-POST

Kjell Åge Homme

Megler Aksjer og High Yield

T 2414 7406 M 915 96 925

SEND E-POST

Marius Kirkenær

Megler Aksjer og High Yield

T 2414 7492 M 901 12 264

SEND E-POST

Mathias Wexels

Megler Aksjer og High Yield
T 2414 7456   M  478 03 237

SEND E-POST

Paal Kolberg

Megler Aksjer og High Yield

T 2414 7465  M 920 19 766

SEND E-POST

Pål Lindhardt

Megler Aksjer og High Yield

T 2414 7422 M 908 43 924

SEND E-POST

Steffen Lien

Trader

T 2414 7469 M 412 03 042

SEND E-POST

Trading

Equities Trading er en støttefunksjon under Aksjemegling. Vi bistår med execution og handel for kundene våre. Vi stiller også risikokapasitet og likviditetsrisiko til disposisjon i form av blokkfasilitering og market making av aksjer og derivater.


Elektronisk plattform

Gjennom vårt elektroniske handelssystem gir vi deg tilgang til de mest relevante norske, nordiske og internasjonale handelsplassene - execution venues. Handelssystemet tar i mot ordrer fra de mest kjente elektroniske ordresystemene.

Vår execution har støtte for Smart Order Routing og et bredt utvalg av strategier for algoritmisk handel.

Temabaserte produkter og investeringsløsninger

Basert på vårt markedssyn tilbyr vi effektiv eksponeringer mot gitte markeder, sektorer eller porteføljer av enkeltselskaper. Våre investeringsløsninger inkluderer en lang rekke produkter som gjør det mulig for investoren å tilpasse sin portefølje for å oppnå best mulig forhold mellom avkastning og risiko. Vi tilbyr skreddersydde investeringsløsninger tilpasset investorens individuelle risiko- og avkastningsprofil, portefølje og markedssyn.

E-handel

Vi tilbyr elektronisk aksjehandel til hele SpareBank 1 Alliansen via SpareBank 1 sin nettbank. Vi gjennomfører handel i norske aksjer, og kan legge til rette for handel i unoterte aksjer samt utenlandske aksjer notert på de fleste børsene i verden. Våre e-handelskunder får også tilgang til rapporter og analyser utarbeidet av SpareBank 1 Markets.

Sales

Antony A. Reppe

Megler aksjer
T 7354 2164   M 458 77 933 

SEND E-POST

Bernhard Lamark

Leder Trading

T 2413 37777 M 920 38 002

SEND E-POST

Bjørn Øystein Kvåle

Megler aksjer
T 7354 2162  M 957 76 829

SEND E-POST

Bjørnar Trelstad

Megler aksjer
T 7354 2163  M 907 72 183 

SEND E-POST


Verdipapirmarkedet er nå større enn bankmarkedet 

Eivind Julin

Megler Aksjer og High Yield

T 2413 3771 M 976 62 769

SEND E-POST

Eyvind Andreas Svendsen

Aksjemegler
T 2413 3762  M 482 09 606 

E-POST 

Heidar Engebret

Megler aksjer

T  2413 3739  M 482 19 975

SEND E- POST

Helge Andresen

Megler Aksjer og High Yield

T 2414 7474 M 908 81 500

SEND E-POST

Henning Jørstad

Trader

T 2414 7472 M 928 68 406

SEND E-POST

Henrik Danielsen

Megler Aksjer og High Yield

T 2414 7442 M 916 51 155

SEND E-POST

Joakim Hafsmo

Megler aksjer
T 2414 7468  M 992 24 346 

SEND E-POST

Kaj Fritjof Gil Billdal

Megler aksjer og High Yield
T 2413 3731  M 988 07 988

SEND E-POST

Kim André Nygaard

Leder Trading

T 2413 37777 M 920 38 002

SEND E-POST

Kjell Åge Homme

Megler Aksjer og High Yield

T 2414 7406 M 915 96 925

SEND E-POST

Marius Kirkenær

Megler Aksjer og High Yield

T 2414 7492 M 901 12 264

SEND E-POST

Mathias Wexels

Megler Aksjer og High Yield
T 2414 7456   M  478 03 237

SEND E-POST

Paal Kolberg

Megler Aksjer og High Yield

T 2414 7465  M 920 19 766

SEND E-POST

Pål Lindhardt

Megler Aksjer og High Yield

T 2414 7422 M 908 43 924

SEND E-POST

Steffen Lien

Trader

T 2414 7469 M 412 03 042

SEND E-POST