SpareBank 1 Markets og SpareBank 1 SR-Bank inngår tettere samarbeid

SpareBank 1 SR-Banks virksomhet innen kundehandler med aksjer og obligasjoner overdras til SpareBank 1 Markets. Slik sikres bankens kunder innen aksje- og obligasjonsmegling tilgang til Norges ledende analysemiljø.


- Dette vil bidra til å befeste vår posisjon som Sør- og Vestlandets ledende kapitalmarkedshus, sier administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank, Arne Austreid.

- SpareBank 1 Markets styrker sin plasseringsevne i et attraktivt markedsområde gjennom denne overtakelsen. I tillegg forventes et tettere samarbeid mellom corporate finance-miljøene å øke inntjeningskraften til begge selskaper. SpareBank 1 SR-Banks inntreden på eiersiden i SpareBank 1 Markets vil styrke vår industrielle plattform ytterligere, sier administrerende direktør Stein Husby i SpareBank 1 Markets.

I januar 2015 overtok SpareBank 1 SR-Bank Swedbanks kontor i Stavanger, som besto både av verdipapirmegling og et corporate finance-miljø (rådgivning, kapitalinnhenting og kapitalplassering). Som en del av denne overtagelsen, ble det inngått en treårig samarbeidsavtale med Swedbank som ga SpareBank 1 SR-Bank blant annet tilgang til Swedbanks analyser. Denne avtalen går nå ut. Det er derfor naturlig å utvide bankens samarbeid med SpareBank 1 Markets, som eies av flere banker i SpareBank 1-alliansen.

Det vil også bli et betydelig tettere samarbeid mellom corporate finance-miljøene i henholdsvis SpareBank 1 SR-Bank Markets og SpareBank 1 Markets. Verdipapirmegling på vegne av SpareBank 1 SR-Banks kunder vil i all hovedsak fortsatt skje i eksisterende lokaler i Stavanger, men vil være organisert inn under SpareBank 1 Markets.

- For våre kunder innen corporate finance området skaper vi nå en mer robust nasjonal distribusjonsplattform, sier direktør i SpareBank 1 SR-Bank Markets Tor Egil Aanestad.

Som følge av virksomhetsoverdragelsen, blir SpareBank 1 SR-Bank medeier i SpareBank 1 Markets med en eierandel på 5,56%.

Overdragelsen skjer med virkning fra 15. oktober.



Stavanger, 18. september 2017

Kontaktpersoner SpareBank 1 SR-Bank:
Tor Egil Aanestad, direktør, tlf 908 55733
Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, tlf 480 31633

Kontaktpersoner SpareBank 1 Markets:
Stein Husby, administrerende direktør, tlf 414 02 591
Hans Tronstad, kommunikasjonsdirektør, tlf 941 78322


Se pressemelding