Om oss

SpareBank 1 Markets er ett av de ledende kapitalmarkedsmiljøene i Norge og tilbyr høyt kvalifiserte tjenester innen analyse, finansiell rådgivning, kapitalinnhenting og megling av aksjer, fremmedkapital, valuta- og renteprodukter. Vi er rundt 140 ansatte som med våre avdelinger i Oslo, Stavanger, Trondheim og Ålesund samt tilstedeværelse i New York, dekker alle kundesegmenter, fra personkunder og små- og mellomstore bedrifter til store børsnoterte konsern og institusjonelle investorer.

SpareBank 1 Markets eies av SpareBank 1 SMN (66,70 %), SpareBank 1 Nord-Norge (12,20 %), SpareBank 1 Østlandet (6,04 %), SpareBank 1 SR-Bank (5,56 %), Sparebank 1 Østfold Akershus (1,47 %), Sparebank 1 BV (1,47 %) og Sparebank 1 Ringerike Hadeland (1,47 %), samt øvrige aksjonærer (5,09 %).