Stein Husby

Administrerende Direktør

T 2413 3763 M 414 02 591

SEND E-POST

Ledergruppen

Ledergruppen i SpareBank 1 Markets består av virksomhetslederne for de henholdsvis avdelingene; Analyse, Aksjer & High Yield, Investment Banking, Fremmed kapital, Egenhandel,  Renter & Valuta, Legal/Compliance/Risk, Forretningsstøtte samt Adm.direktør. Alle har bred og god kompetanse og med lang erfaring innenfor finans, ledes selskapet på en meget profesjonell måte. 

Stein Husby

Administrerende Direktør

T 2413 3763 M 414 02 591

SEND E-POST

Ove Gusevik

Leder Investment Banking
T 2413 3764 M 915 55 062

SEND E POST

Christian Rambjør

Leder fremmedkapital
T 2413 3758  M 459 76 490 

SEND E-POST

Lars-Daniel Westby

Leder analyse,  Industri

T 2414 7416 M 900 39 665

SEND E-POST

John Giæver

Leder Sales
T: 2214 7479  M: 916 86 014 

Kjetil Malvik

Leder av Operations

T 24133724  M 918 11 302 

SEND E-POST

Kristian Semmen

Leder Egenhandel 
SEND E-MAIL

Merethe Eggesbø

LEGAL,COMPLIANCE & RISK

T 2413 3761 M 957 73 105

E SEND E-POST

Morten Risstad

Leder Rente & Valuta
T  7354 2102  M 971 66 263 

SEND E POST

Ove Gusevik

Leder Investment Banking
T 2413 3764 M 915 55 062

SEND E POST

Lars-Daniel Westby

Leder analyse,  Industri

T 2414 7416 M 900 39 665

SEND E-POST

Christian Rambjør

Leder fremmedkapital
T 2413 3758  M 459 76 490 

SEND E-POST

John Giæver

Leder Sales
T: 2214 7479  M: 916 86 014 

Kjetil Malvik

Leder av Operations

T 24133724  M 918 11 302 

SEND E-POST

Kristian Semmen

Leder Egenhandel 
SEND E-MAIL

Merethe Eggesbø

LEGAL,COMPLIANCE & RISK

T 2413 3761 M 957 73 105

E SEND E-POST

Morten Risstad

Leder Rente & Valuta
T  7354 2102  M 971 66 263 

SEND E POST